Giáo án Tin học khối 5 - Tuần 3

I. MỤC TIÊU:

 - Học sinh biết các bước để mở thư mục và mở/ khởi động tệp.

 - Biết chọn thư mục thích hợp để lưu văn bản hoặc hình vẽ.

 - Biết tạo thư mục mới.

 - Biết được các thiết bị lưu trữ dữ liệu phổ biến nhât.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính.

2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi.

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

1. Ổn định tổ chức lớp:

Lớp 5A: .

Lớp 5B: .

 Lớp 5C: .

2. Kiểm tra bài cũ:

 Em hãy nêu cách mở tệp đã có trong máy tính?

 Em hãy nêu cách lưu kết quả làm việc trên máy tính?

 

doc5 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học khối 5 - Tuần 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3 Ngày soạn: 2/9/2010 Tiết 5 Ngày dạy: Bài 3: tổ chức thông tin trong máy tính Mục tiêu: Học sinh biết các bước để mở thư mục và mở/ khởi động tệp. Biết chọn thư mục thích hợp để lưu văn bản hoặc hình vẽ. Biết được các thiết bị lưu trữ dữ liệu phổ biến nhât. CHUẩN Bị: Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 5A:.. Lớp 5B:.. Lớp 5C:.. Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu các cách để xem các tệp và thư mục có trong máy tính? Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Mở tệp đã có trong máy tính: Cùng học với máy tính, có thể em đã tạo ra các tệp: tệp văn bản, tệp hình vẽ, Khi cần em có thể mở lại những tệp đó để sửa đổi. 1 HS đứng dậy đọc bài. GV yêu cầu HS quan sát hình 11. - Để mở một tệp đã được lưu trên máy tính, em làm thế nào? GV nhận xét và bổ sung. GV hướng dẫn HS làm bài thực hành T1 - SGK trang 13. 2. Lưu kết quả làm việc trên máy tính: Để lưu kết quả làm việc của máy tính em làm như thế nào? GV nhận xét và bổ sung. Ta nhấn đồng thời hai phím Ctrl và S , văn bản hoặc hình ảnh sẽ được lưu vào một tệp, trong một thư mục nào đó. Khi em nhấn đồng thời hai phím Ctrl và S, một cửa sổ xuất hiện cho phép em thực hiện công việc này. - Yêu cầu HS nhìn vào hình 12, hình 13, hình 14. Em cần chỉ rõ cho máy tính biết thư mục em sẽ lưu kết quả bằng cách thực hiện các bước sau đây: + Nháy đúp trên biểu tượng ổ đĩa chứa thư mục em cần lưu kết quả. + Nháy đúp trên biểu tượng của thư mục. + Gõ tên tệp và nhấn nút Save. Chú ý: Sau khi nháy đúp chuột để mở một thư mục, em có thể mở tiếp các thư mục con bên trong nó. Em có thể lưu tệp trên đĩa cứng, đĩa mềm hay thiết bị nhớ flash, nhưng không lưu được trên đĩa CD. Muốn ghi thông tin trên đĩa CD người ta cần phần mềm khác. 1. Mở tệp đã có trong máy tính: 1 HS đọc. HS quan sát hình 11 - SGK trang 12 1 HS trả lời: - em cần nhớ tên thư mục chứa tệp đó. - Nháy đúp chuột vào biểu tượng My Computer. - Nháy nút folders HS thực hành theo hướng dẫn của GV. 2. Lưu kết quả làm việc trên máy tính: 1 HS trả lời: để lưu văn bản em đang soạn thảo hoặc hình ản hem đang soạn trên máy tính, em nhấn đồng thời hai phím Ctrl và S. HS quan sát hình 12, hình 13, hình 14. HS chú ý lắng nghe. IV. Củng cố: HS làm Bài thực hành T2 - SGK trang 15. V. Hướng dẫn về nhà: Về nhà học bài. Tuần 3 Ngày soạn: 18/9/2009 Tiết 6 Ngày dạy: Bài 3: tổ chức thông tin trong máy tính Mục tiêu: - Học sinh biết các bước để mở thư mục và mở/ khởi động tệp. - Biết chọn thư mục thích hợp để lưu văn bản hoặc hình vẽ. - Biết tạo thư mục mới. - Biết được các thiết bị lưu trữ dữ liệu phổ biến nhât. CHUẩN Bị: Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, máy tính. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi. TIếN TRìNH TIếT DạY: ổn định tổ chức lớp: Lớp 5A:.. Lớp 5B:.. Lớp 5C:.. Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu cách mở tệp đã có trong máy tính? Em hãy nêu cách lưu kết quả làm việc trên máy tính? Bài mới: Hoạt độngcủa giáo viên Hoạt động của học sinh 3. Tạo thư mục riêng của em: - Tác dụng của việc tạo thư mục riêng? GV nhận xét và bổ sung. Kết quả làm việc của em ngày càng nhiều. Để thuận tiện cho việc tìm về sau, em sẽ cần một thư mục riêng lưu giữ các kết quả đó. - Em hãy nêu các bước để tạo thư mục riêng? GV nhận xét và bổ sung. Trong thư mục em vừa tạo, em có thể lưu các văn bản hoặc hình vẽ của riêng em. Lưu ý: Em có thể tạo một thư mục con bên trong một thư mục đã có sẵn. Khi đó em cần hiển thị trước nội dung của thư mục đó. 3. Tạo thư mục riêng của em: 1 HS trả lời: để thuận tiện cho việc tìm về sau. 1 HS trả lời: Để tạo thư mục mới trên máy tính, em mở cửa sổ để hiển thị nội dung đĩa cứng và thực hiện các bước sau: + Nháy nút phải chuột trong ngăn bên phải của cửa sổ. + Trỏ chuột vào New + Nháy Folder. + Gõ tên cho thư mục, rồi nhần phím Enter. HS chú ý lắng nghe. IV. củng cố: GV hướng dẫn HS làm bài thực hành T3. V. Hướng dẫn về nhà: HS về nhà học bài và đọc trước bài: Chương II - Bài 1: Những gì em đã biết Trường Tiểu học ứng Hòe Họ và tên: Lớp: Bài kiểm tra số 1 Môn: Tin học Thời gian: Điểm Lời phê của giáo viên Đề bài: Bài 1: Những câu nào dưới đây là đúng? a, Chương trình máy tính là những lệnh do con người viết và được lưu trên các thiết bị lưu trữ. b, Chương trình và các kết quả làm việc với máy tính chỉ được lưu trên đĩa cứng. c, Bộ xử lí thực hiện các lệnh của chương trình. Bài 2: Để lưu kết quả làm việc trên máy tính, em nhấn đồng thời hai phím: a, Alt và S b, Ctrl và S c, Ctrl và C d, Ctrl và A Bài 3: Em hãy nêu hai cách để khám phá máy tính? Bài làm Đáp án: Bài 1: a, Đúng. b, Sai. Chương trình và các kết quả làm việc với máy tính được lưu trên các thiết bị lưu trữ: đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD và thiết bị nhớ flash. c,Đúng. Bài 2: Ctrl và S Bài 3: Cách 1: Nháy đúp biểu tượng My Computer. Cách 2: Nháy nút phải chuột trên biểu tượng My Computer và nháy Explore.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 3 - lop 5.doc