Giáo án Toán 12 - Tiết 32: Luyện tập

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1.Giáo viên: Hệ thống câu hỏi, bảng phụ, máy tính cầm tay, .

2.Học sinh: SGK, máy tính cầm tay, .

III. Chuỗi các hoạt động học

A. Hoạt động khởi động

GPT:

B. Hoạt động hình thành kiến thức

C. Hoạt động luyện tập

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 574 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 12 - Tiết 32: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên bài dạy Tiết 32 - LUYỆN TẬP (§5) Ngày soạn: Ngày dạy Tiết Lớp Ghi chú I. Mục tiêu 1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ 1. Về kiến thức Củng cố: Cách giải một số dạng phương trình mũ và phương trình logarit. 2. Về kĩ năng Giải được một số phương trình mũ và phương trình logarit đơn giản bằng các phương pháp đưa về cùng cơ số, logarit hoá, mũ hoá, đặt ẩn phụ, tính chất của hàm số. Nhận dạng được phương trình. c. Về thái độ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 2. Đinh hướng phát triển năng lực - Năng lực giải quyết vấn đề; - Năng lực tính toán; 3. Phương pháp kỹ thuật dạy học Phát hiện và giải quyết vấn đề II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.Giáo viên: Hệ thống câu hỏi, bảng phụ, máy tính cầm tay, ... 2.Học sinh: SGK, máy tính cầm tay, ... III. Chuỗi các hoạt động học A. Hoạt động khởi động GPT: B. Hoạt động hình thành kiến thức C. Hoạt động luyện tập Bài 1. Giải các phương trình sau: a) b) c) d) e) f) g) h) KQ: Đưa về cùng cơ số. a) b) x = –2 c) x = 0; x = 3 d) x = 9 e) vô nghiệm f) x = 7 g) x = 6 h) x = 5 Bài 2. Giải các phương trình sau: a) b) c) d) KQ: Đặt ẩn phụ. a) Đặt Þ x = 1 b) Đặt Þ x = 0 c) Đặt Þ d) Đặt Þ D. Hoạt động vận dụng Giải các phương trình sau: a) b) c) d) e) f) g) E. Hoạt động tìm tòi mở rộng Học sinh tìm tòi mở rộng kiến thức thông qua tài liệu, internet, ... IV. Rút kinh nghiệm của GV ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiet 32 LUYEN TAP 5 phat trien nang luc_12426736.doc
Tài liệu liên quan