Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 9

I. Mục tiêu:

Biết phép cộng với số 0, thuộc bảng cộng và biết cộng các số trong phạm vi đã học.

Rèn KN làm tính cộng, viết được 1, 2 phép tính thích hợp theo tình huống trong tranh đúng chính xác.

HS tính tỉ mỉ, cẩn thận, kiên trì làm bài.

II. Đồ dùng dạy học:

III. Các HĐ dạy học:

 

doc13 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 552 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN:9 Thứ: 2 Ngày soạn: 04/11/2016 Ngày giảng: 07/11/2016 Buổi: Sáng Tiết 1: Chào cờ Tiết 2 + 3: Học vần ÔN LUYỆN Tiết 4: Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Biết phép cộng với số 0, thuộc bảng cộng và biết cộng các số trong phạm vi đã học. Rèn KN làm tính cộng, viết được 1, 2 phép tính thích hợp theo tình huống trong tranh đúng chính xác. HS tính tỉ mỉ, cẩn thận, kiên trì làm bài. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. GThiệu bài: - Trực tiếp – ghi đầu bài. B. Luyện tập. Bài1: tính HD hs cách làm. - Gọi hs lên bảng làm bài. - Y/c lớp làm vào vở. - Nhận xét, chữa bài. Bài:2 - Gọi hs lên bảng làm. - Y/c lớp làm bài vào vở. - Nhận xét, chữa bài. Bài: 3 - Cho hs so sánh kq của 2 phép tính trong 1 cột và rút ra KL: 1 + 2 = 2 + 1 vì đều = 3 - HD hs cách so sánh và điều dấu. - Gọi hs lên bảng làm bài. - Y/c lớp làm bài vào vở. - Nhận xét chữa bài. Bài 4: - HD hs cách làm bài. - Gọi 4 hs lên bảng làm bài. - Y/c lớp làm vào vở. - Nhận xét, chữa bài. 3. Củng cố, dặn dò:( 2') - Nhận xét - Nhắc lại ND bài. - Nhận xét tiết học – Giao bài về nhà. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. Gv gợi ý: - Y/c thực hiện phép tính : 0 + 2 = 5 + 0 = 2 + 0 = 0 + 5 = - 2 HS lên bảng làm bài. - Nghe. - Nghe. - 4 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - NXét bài bạn. - 4 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - NXét bài bạn. - So sánh kết quả. - Nghe. - 3 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - NXét bài bạn. - Nghe. - hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - NXét bài bạn. - Nghe. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh đọc phép cộng trong phạm vi 5 - 1 hs đọc - Nghe, ghi nhớ. - Nghe, ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần : ÔN LUYỆN Tiết 2: Luyện tiếng việt: LUYỆN VIẾT Thứ: 3 Ngày soạn: 05/11/2016 Ngày giảng: 08/11/ 2016 Buổi: Sáng Tiết 1 + 2: Học vần ÔN LUYỆN Tiết 3: Toán LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: Làm được phép cộng các số trong phạm vi đã học, cộng với số 0. Rèn KN làm tính cộng, viết được 1, 2 phép tính thích hợp theo tình huống trong tranh đúng chính xác. HS tính tỉ mỉ, cẩn thận, kiên trì làm bài. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) - Nhận xét. 2. Bài mới :( 33') A. GThiệu bài: - Trực tiếp – ghi đầu bài. B. Luyện tập. Bài1: tính HD hs cách làm. - Gọi hs lên bảng làm bài. - Y/c lớp làm vào vở. - Nhận xét, chữa bài. Bài:2 - Gọi hs lên bảng làm. - Y/c lớp làm bài vào vở. - Nhận xét, chữa bài. Bài: 3 - Cho hs so sánh kq của 2 phép tính trong 1 cột và rút ra KL: 2 + 1 = 1 + 2 vì đều = 3 - HD hs cách so sánh và điều dấu. - Gọi hs lên bảng làm bài. -Y/c lớp làm bài vào vở. - Nhận xét chữa bài. Bài: 4 .- HD hs cách làm bài. - Gọi 1 hs lên bảng làm bài. - Y/c lớp làm vào vở. - Nhận xét, chữa bài. 3. Củng cố, dặn dò:( 2') - Nhắc lại ND bài. - Nhận xét tiết học. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: - Y/c thực hiện phép tính : 0 + 3 = 4 + 0 = 3 + 0 = 0 + 4 = - Nghe - Nghe. - 4 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - NXét bài bạn. - 4 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - NXét bài bạn. - So sánh kết quả. -Nghe - 3 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - NXét bài bạn. - Nghe. - hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - NXét bài bạn. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh đọc phép cộng trong phạm vi 5 - 1 hs đọc - Nghe, ghi nhớ. - Nghe, ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: ÔN LUYỆN Thứ: 4 Ngày soạn: 06/11/2016 Ngày giảng: 09/11/2016 Buổi: Sáng Tiết 1+2 : Học vần MẪU 1- BA Tiết 3: Toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Biết phép cộng với số 0, thuộc bảng cộng và biết cộng các số trong phạm vi đã học. Rèn KN làm tính cộng, viết được 1, 2 phép tính thích hợp theo tình huống trong tranh đúng chính xác. HS tính tỉ mỉ, cẩn thận, kiên trì làm bài. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) - Nhận xét. 2. Bài mới:( 33') A. GThiệu bài: - Trực tiếp – ghi đầu bài. B. Luyện tập. Bài1: tính HD hs cách làm. - Gọi hs lên bảng làm bài. - Y/c lớp làm vào vở. - Nhận xét, chữa bài. Bài:2 - Gọi hs lên bảng làm. - Y/c lớp làm bài vào vở. - Nhận xét, chữa bài. Bài: 3 - Cho hs so sánh kq của 2 phép tính trong 1 cột và rút ra KL: 1 + 2 = 2 + 1 vì đều = 3 - HD hs cách so sánh và điều dấu. - Gọi hs lên bảng làm bài. - Y/c lớp làm bài vào vở. - Nhận xét chữa bài. Bài 4: - HD hs cách làm bài. - Gọi 4 hs lên bảng làm bài. - Y/c lớp làm vào vở. - Nhận xét, chữa bài. 3. Củng cố, dặn dò:( 2') - Nhận xét - Nhắc lại ND bài. - Nhận xét tiết học – Giao bài về nhà. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: - Y/c thực hiện phép tính : 0 + 2 = 5 + 0 = 2 + 0 = 0 + 5 = - 2 HS lên bảng làm bài. - Nghe - Nghe. - 4 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - NXét bài bạn. - 4 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - NXét bài bạn. - So sánh kết quả. - Nghe. - 3 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - NXét bài bạn. - Nghe. - hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - NXét bài bạn. - Nghe. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Yêu cầu học sinh đọc phép cộng trong phạm vi 5 - 1 hs đọc - Nghe, ghi nhớ. - Nghe, ghi nhớ. Tiết 4: TNXH HOẠT ĐỘNG – NGHỈ NGƠI I. Mục tiêu: Kể được các hoạt động trò chơi mà em. Biết đi đứng ngồi học đúng tư thế. Rèn luyện cho hs có thói quen nghỉ ngơi, HĐ đúng cách. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) - Nhận xét. 2. Bài mới: (28’) A. Gthiệu bài: Ghi tên bài. B. Các hoạt động. a. HĐ1: thảo luận theo cặp. B1: giao nhiệm vụ và thực hiện HĐ - Gv chia nhóm đôi và nêu câu hỏi. + hàng ngày các em chơi trò gì? - Gv gọi 1 số em kể tên các trò chơi. B2: Ktra kq HĐ - gv nêu câu hỏi. - Em nào cho cả lớp biết các HĐ nào vừa nêu có lợi cho sức khoẻ. + KL:Kể tên 1 số trò chơi có lợi cho sức khoẻ như: đá bóng, nhảy dây, đá cầu ... đều làm cho cơ thể khéo léo nhanh nhẹn ... b. HĐ2: làm việc với sgk. B1: HD. - GV cho hs qsát các hình 20, 21 cho từng nhóm mỗi nhóm 1 hình theo câu hỏi + hãy chỉ và nói tên các HĐ trong từng hình, nêu tác dụng của HĐ đó. B2: ktra kq hoạt động. - Đại diện các nhóm trình bày. + KL: khi làm việc nhiều, HĐ quá sức cơ thể sẽ mệt mỏi khi đó cần nghỉ ngơi cho lại sức nếu không nghỉ đúng lúc sẽ có hai ... c. HĐ3: qsát theo nhóm nhỏ. B1: HD. - GV cho hs qsát hình ở trang 21. + Chỉ và nói bạn nào đi, đứng, ngồi đúng tư thế. B2: Kết quả HĐ. - Gv mời đại diện vài nhóm phát biểu diễn tả lại các tư thế của các bạn trong hình. - học sinh khá giỏi nêu được tác dụng hoạt động trong các hình vẽ sgk. + KL: Nhắc nhở hs thực hiện các tư thế khi ngồi học, lúc đi, đứng trong ... 3. Củng cố, dặn dò. (2’) - Củng cố hệ thống lại ND bài. - Liên hệ. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. Gv gợi ý: - Kể tên các loại thức ăn em thường ăn hàng ngày? - Nghe. - Nghe. - Trao đổi theo cặp. - Trao đổi phát biểu. - Nghe, ghi nhớ. - Qsát tranh các nhóm thảo luận. - Trình bày, nhóm khác bổ xung. - Nghe. - HS trao đổi nhóm nhỏ. - Đại diện trình bày, lớp qsát. - Trả lời - Nghe. - Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Nghe, ghi nhớ Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: MẪU 1- BA Tiết 2: Đạo đức LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ , NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (t1) I. Mục tiêu: HS hiểu đối với anh chị cần lễ phép, đối với em nhỏ cần nhường nhịn có như vậy anh chị em mới hoà thuận cha mẹ vui lòng. Rèn KN biết cư xử, lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ trong gia đình. GD hs có ý thức trong giờ học và anh chị em biết đoàn kết. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) - Nhận xét. 2. Bài mới:(28') A. Gthiệu bài: trực tiếp – ghi đầu bài. B. Các hoạt động. * HĐ1: hs xem tranh và nxét việc làm của các bạn nhỏ trong BT1. - Y/c từng cặp hs quan sát tranh trong bài tập 1 và nhận xét việc làm của các bạn nhỏ trong 2 tranh. - Y/c nhận xét, bổ xung. + Kết luận: - Tranh 1: Anh đa cầm cho em ăn, em nói lời cảm ơn. Anh rất quan tâm đến em, em lế phép với anh. - Tranh 2: Hai chị em đang cùng nhau chơi đồ hàng, chị giúp em mặc áo cho búp bê. Hai chị em chơi với nhau rất hoà thuận, chị biết giúp đỡ em trong khi chơi - Anh chị em trong gia đình phải thơng yêu và hoà thuận với nhau. * HĐ2: Thảo luận phân tích tình huống (BT2). - Cho hs xem tranh BT2 và cho biết tranh vẽ gì? - Hỏi: theo em bạn lan ở trong tranh 1 có thể có những cách giải quyết nào trong tình huống đó. + Lan nhận quà và giữ tất cả lại cho mình. + Lan chia cho em quả bé và giữ lại cho mình quả to ... - Nếu em là bạn Lan, em sẽ chọn cách giải quyết nào? - Y/c các nhóm trình bày. - hs khá giỏi biết lễ phép, nhờng nhịn em nhỏ. + KL: Cách ứng xử thứ 5 trong tình huống là đáng khen thể hiện chị yêu em nhất, ... - Tranh 2 HD tương tự như tranh 1. 3. Củng cố dặn dò: (1') - Nhận xét. - Nhắc lại ND bài. - Nhận xét tiết học. - Dặn hs về học bài và chuẩn bị bài sau. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ. Gv gợi ý: Giờ trước chúng ta học bài gì? - Nghe. - Từng cặp trao đổi về ND mỗi bức tranh. - 1 số hs Nxét . - Nghe, ghi nhớ. - Qsát trả lời. - Thảo luận nhóm. - Đại diện nhóm trình bày. - Nghe, ghi nhớ. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Hôm nay chúng ta học bài gì? Nêu nội dung bài? - 2 HS trả lời - Nghe, ghi nhớ Thứ: 5 Ngày soạn: 07/11/2016 Ngày giảng: 10/11/2016 Buổi: Sáng Tiết 1 + 2: Học vần LUẬT CHÍNH TẢ E, Ê, I Tiết 3: Toán PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 3 I. Mục tiêu: Biết làm tính trừ trong phạm vi 3. Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. II. Đồ dùng dạy học: III. Các HĐ dạy học: HĐ của GV HĐ của HS 1.Khởi động (5’) - Nhận xét. 2. Bài mới (33'). A. Gthiệu bài: trực tiếp – ghi đầu bài. B. GV hướng dẫn hs phép trừ: 2 - 1. - HD hs xem tranh tự nêu bài toán. - Gợi ý cho hs nêu. - HD hs tự trả lời câu hỏi của bài toán. - Cho hs nhắc lại. C. HD hs làm phép trừ: 3 – 1 = 2, 3 – 2 = 1 (Dạy tương tự như phép tính 2 – 1 = 1). D. HD hs nhận biết bước đầu về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ: - Cho hs xem sơ đồ, nêu các câu hỏi để hs trả lời: 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn thành 3 chấm tròn: 2 + 1 = 3 + Tương tự với 1 + 2 = 3 - HD hs cách làm bài. 3. Thực hành. Bài 1: Tính. - Gọi hs lên bảng làm bài. - Y/c lớp làm bài vào vở. - Nhận xét, chữa bài. Bài 2: Tính. - HD hs cách làm bài. - Gọi hs lên bảng làm bài. - Y/c lớp làm bài vào vở. - Nhận xét, chữa bài. Bài 3: viết phép tính thích hợp. - HD hs quan sát tranh, nêu bài toán . - Gọi hs lên bảng viết phép tính. - Y/c lớp làm bài vào vở. - Nhận xét chữa bài. 4. Củng cố dặn dò (2') - Nhắc lại ND bài. Nhận xét tiết học. - Lớp trưởng lên điều hành. Ban văn nghệ lên khởi động cho lớp hát. - Học sinh hát. - Ban học tập lên kiểm tra bài cũ Gv gợi ý: Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 5. - 2 hs đọc. - Nghe. - Nghe. - Qsát tranh tự nêu bài toán. - 2, 3 hs nhắc lại. - Đọc ĐT + CN. - Qsát và trả lời các câu hỏi của gv. - Theo dõi, nhận xét. - hs lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - Nhận xét bài bạn. - hs lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - Nhận xét bài bạn. - 1 hs lên bảng làm. - Lớp làm bài vào vở. - Nhận xét bài bạn. Ban học tập lên điều hành Gv gợi ý: Đọc lại phép trừ trong phạm vi 3 - Nghe, ghi nhớ. Tiết 4: Luyện toán LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Biết làm tính trừ trong phạm vi 3. Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. II. Đồ dùng: III. Các hoạt động dạy học. HĐ của GV HĐ của HS 1. GV đưa ra 1 số BT cho hs lên bảng đọc, viết các số mà gv y/c, nhằm củng cố lại bảng cộng các số trong phạm vi đã học. - Nhận xét, đánh giá. 2. Củng cố: - Nhận xét giờ học, giao bài về nhà. - Lên bảng thực hiện theo y/ c của GV. - Nghe, ghi nhớ. Buổi: Chiều Tiết 1: Học vần: LUẬT CHÍNH TẢ E,Ê, I Tiết 2: Luyện tiếng việt: LUYỆN VIẾT Tiết 3: HĐNG TẬP CÁC BÀI HÁT QUY ĐỊNH I.Mục tiêu giáo dục: Giúp HS hiểu sự cần thiết phải thuộc và nhớ các bài hát quy định. Biết cách học và luyện tập các bài hát. II. Nội dung và hình thức hoạt động: - Nội dung : Những bài hát nhà trường quy định. - Hình thức: Học hát. III. Tiến hành hoạt động: 1. Sinh hoạt lớp : - Người điều khiển: Lớp trưởng. - Nội dung hoạt động: * Sơ kết tuần : - Lớp đã duy trì được nề nếp, phấn đấu vươn lên đạt tuần học tốt . Nhiều bạn được điểm cao, nề nếp xếp hàng, múa hát tập thể, sinh hoạt 15 phút đầu giờ đã ngày càng tiến bộ. - Tuy nhiên , bên cạnh đó vẫn còn tình trạng đến lớp quên vở,quên sgk, không có vở nháp .... * Kế hoạch tuần tới: - Tiếp tục phấn đấu thi đua dành nhiều điểm tốt dâng mẹ và cô. - Chăm sóc bồn hoa của lớp. 2. Sinh hoạt chủ đề: - Người điều khiển: GVCN + Lớp phó văn nghệ. - Nội dung hoạt động: - Bài 1: Bài ca đi học ( Nhạc và lời : Phạm Đình Bảng.) + GV hát mẫu cho HS nghe 1 lần. + Chép bài hát lên bảng . + Lớp phó văn nghệ hát mẫu từng câu tập cho các bạn. + Hát cả bài. - Hát tập thể lần lượt từng bài. IV. Kết thúc hoạt động: - Nhận xét, đánh giá tinh thần, thái độ tham gia học hát của lớp. Thứ: 6 Ngày soạn: 08/11/2016 Ngày giảng: 11/11/2016 Buổi: Sáng Tiết 1+2+3: Học vần LUYỆN TẬP CHUNG Tiết 4: sinh hoạt lớp. Nhận xét, đánh giá tuần 9

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUẦN 9.doc
Tài liệu liên quan