Giáo án Tổng hợp các môn lớp 5 - Tuần 34

TIẾT 3: LỊCH SỬ

 Tiết 34 : ÔN TẬP

I.Mục tiêu:

 Nắm được một số sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến nay:

 - Thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đó đứng lên chống Pháp.

 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng nước ta ; Cách mạng tháng Tám thành công ; ngày 02/9/1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

 - Cuối năm 1945, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến giữ nước. Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến.

 - Giai đoạn 1954-1975: Nhân dân miền Nam đứng lên chiến đấu, miền bắc vừa xây dựng chủ nghĩa xó hội, vừa chống trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ đồng thời chi viện cho miền Nam. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đất nước được thống nhất.

II. Đồ dùng dạy học:

 - Bản đồ hành chính ViệtNam.

 - Phiếu học tập.

 

doc26 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 615 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn lớp 5 - Tuần 34, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2. Kiểm tra bài cũ. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài. b. Hướng dẫn Hs làm bài: Bài 1: - Cho Hs làm bài vào vở. - Gọi 1 Hs lên bảng làm bài. - Chữa bài. Bài 3: Cho Hs tự làm bài rồi chữa bài. 4. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn Hs về nhà ôn bài, chuẩn bị bài sau. - Hát. - 2 Hs đọc yêu cầu bài. - Hs làm bài: Chiều rộng nền nhà là: 8 x 3 : 4 = 6(m) Diện tích nền nhà là: 8 x 6 = 48 (m2) = 4800 (dm2) Diện tích một viên gạch là: 4 x 4 = 16 (dm2) Số viên gạch để lát nền là: 4800 : 16 = 300 (viên) Số tiền mua gạch là: 20000 x 300 = 6 000 000 (đồng) Đáp số: 6 000 000 đồng - 2 Hs đọc yêu cầu bài. - Làm bài: Đáp số: a. 224 cm ; b. 1568 cm2 ; - 1 Hs nêu lại nội dung bài. Tiết 2: CHÍNH TẢ (Nhớ - viết) Tiết 34: SANG NĂM CON LÊN BẢY I. Mục tiêu : - Nhớ - viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 tiếng. - Tìm và viết hoa đúng tên các cơ quan, tổ chức. II. Đồ dùng dạy – học: - Bảng phụ III. Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 Hs nhắc lại quy tắc viết hoa tên các cơ quan, tổ chức. - Gv nhận xét. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài. b. Hướng dẫn Hs nhớ - viết: - Gọi 1 Hs đọc thuộc lòng khổ thơ 2, 3 bài: Sang năm con lên bảy. - Yêu cầu Hs đọc thầm lại 2 khổ thơ, chú ý cách trình bày bài, chữ phải viết hoa, từ dễ viết sai. - Yêu cầu Hs gấp sgk, nhớ lại 2 khổ thơ, tự viết bài. - Chấm 5 đến 7 bài. Nêu nhận xét chung. c. Hướng dẫn Hs làm bài chính tả: Bài 2: - Gọi 1 Hs đọc tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn. - Cho Hs làm bài vào vở, 2 Hs lên bảng làm bài. - Chốt lại ý đúng. Bài 3: - Mời 1 Hs phân tích cách viết hoa tên mẫu. - Cho Hs làm bài theo nhóm. - Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả. 4. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn Hs chuẩn bị bài sau. - Hs nhắc lại quy tắc. - 1 Hs đọc. - Thực hiện theo yêu cầu. - Hs viết bài. - Đổi vở soát lỗi. - 2 Hs đọc nội dung bài. - 1 Hs đọc. - Hs làm bài: + ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam. + Bộ Y tế. + Bộ Giáo dục và Đào tạo. + Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. + Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - 2 Hs đọc yêu cầu bài. - Phân tích mẫu. - Làm bài. - Trình bày bài: + Nhà máy Chè Tân Hương. + Nhà máy Sắn Vũ Linh - 1 Hs nêu lại nội dung bài. Tiết 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 67 : ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu ngoặc kép) I. Mục tiêu : - Nêu được tác dụng của dấu ngoặc kép và làm được bài tập thực hành về dấu ngoặc kép. - Viết được đoạn văn khoảng 5 câu có dùng dấu ngoặc kép. II. Đồ dùng dạy - học: Gv: 2 tờ phiếu khổ to: tờ 1 viết đoạn văn ở bài 1, tờ 2 viết đoạn văn ở bài 2. III. Các hoạt động dạy - học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 1 Hs làm lại bài 2 (tiết Luyện từ và câu trước). - Gv nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài. b. Hướng dẫn Hs làm bài: Bài 1: - Gọi Hs nhắc lại hai tác dụng của dấu ngoặc kép. - Dán tờ phiếu viết đoạn văn lên bảng. - Cho Hs làm bài vào vở, 1 Hs lên bảng làm bài, giúp Hs chỉ rõ tác dụng của từng dấu ngoặc kép. Bài 2: - Dán bảng tờ phiếu viết đoạn văn. - Cho Hs làm bài vào vở. - Gọi 1 Hs làm bài trên phiếu. - Nhận xét, chốt lại ý đúng. Bài 3: - Cho Hs viết đoạn văn vào vở. - Gọi Hs tiếp nối nhau đọc đoạn văn nói rõ những chỗ dùng dấu ngoặc kép, tác dụng của dấu ngoặc kép. 4. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học. - Dặn Hs về nhà ôn bài, chuẩn bị bài sau. - Hs làm bài. - 2 Hs đọc nội dung bài. - 1 Hs nhắc lại tác dụng của dấu ngoặc kép. - Quan sát. - Hs làm bài: Những câu cần điền dấu ngoặc kép là: - Em nghĩ: “Phải nói ngay điều này để thầy biết” (dấu ngoặc kép đánh dấu ý nghĩ của nhân vật). - ra vẻ người lớn: “Thưa thầy, sau này lớn lên, em muốn làm nghề dạy học. Em sẽ dạy học ở trường này” (Dấu ngoặc kép đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật). - 2 Hs nêu yêu cầu của bài. - Hs làm bài: Những từ ngữ đặc biệt được đặt trong dấu ngoặc kép là: “Người giàu có nhất”; “gia tài”. - 2 Hs đọc yêu cầu bài. - Viết đoạn văn. - Hs tiếp nối nhau đọc đoạn văn, nói rõ những chỗ dùng dấu ngoặc kép, tác dụng của dấu ngoặc kép. - 1 Hs nêu lại nội dung bài. Tiết 4: KHOA HỌC. Tiết 68 : TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ NƯỚC I. Mục tiêu. - Nêu những nguyên nhân dẫn đến môi trường không khí và nước bị ô nhiễm. - Nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước. GDKNS: - Kĩ năng nhận thức về vai trò của bản thân, mỗi người trong việc bảo vệ môi trường.- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm với bản thân và tuyên truyền tới người thân, cộng đồng có những hành vi ứng xử phù hợp với môi trường đất rừng, không khí và nước. II. Đồ dùng dạy học. - Hình trang 138, 139 SGK III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ. - Nêu tác hại của rác thải đối với môi trường đất? 3. Bài mới. Giới thiệu bài. a. Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận * Mục tiêu: HS biết nêu một số nguyên nhân dẫn đến môi trường không khí và đất bị ô nhiễm. * Cách tiến hành: + Bước 1: Làm việc theo nhóm. - Quan sát hình trang 138SGK: - Nêu nguyên nhân gây ô nhiễm không khí và nước? - Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những đường ống dẫn dầu đi qua đại dương bị rò rỉ ? - Tại sao một số cây trong hình 5 bị trụi lá ? Nêu mối liên quan giữa ô nhiễm môi trường không khí với ô nhiễm môi trường nước ? + Bước 2: Làm việc cả lớp * Kết luận: - Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường không khí và nước, trong đó phải kể đến sự phát triển của các ngành khai thác tài nguyên và sản xuất ra của cải vật chất. b. Hoạt động 2: Thảo luận * Mục tiêu: Giúp h/s: - Liên hệ thực tế về những nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường không khí và nước ở địa phương. - Nêu được tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước. * Cách tiến hành: Cho cả lớp thảo luận: - Liên hệ những việc làm của người dân địa phương dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường không khí và nước. - Nêu tác hại của ô nhiễm không khí và nước ? - Nhận xét tiết học. 4. Củng cố dặn dò. - HD học và chuẩn bị bài học sau. - Hát -1, 2 em - Thảo luận nhóm 4 - Ô nhiễm không khí : Do khí thải, tiếng ồn của nhà máy. - Ô nhiễm nước: Do nước thải của thành phố, nhà máy, chảy ra sông ra biển. - Dẫn đến hiện tượng biển bị ô nhiễm làm chết những động vật, thực vật sống ở biển. - Trong không khí chứa nhiều chất độc hại của các nhà máy, khu công nghiệp. Khi trời mưa cuốn theo những chất độc hại đó xuống làm ô nhiễm môi trường đất và nước, khiến cho cây cối ở những vùng đó bị trụi lá và chết. - Các nhóm trình bày - Nhóm khác nhận xét, bổ sung. - HS tự liên hệ ____________________________________________________________ Chiều thứ ba ngày 12 tháng 5 năm 2015 Tiết 2: TOÁN TĂNG Tiết 67 : LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu. - Củng cố cho HS về kĩ thuật tính toán các phép tính, giải bài toán có lời văn. - Rèn kĩ năng trình bày bài. - Giúp HS có ý thức học tốt. II. Đồ dùng: - Hệ thống bài tập. III.Các hoạt động dạy học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ôn định: 2. Kiểm tra: 3.Bài mới: Giới thiệu - Ghi đầu bài. - GV cho HS đọc kĩ đề bài. - Cho HS làm bài tập. - Gọi HS lần lượt lên chữa bài - GV giúp đỡ HS chậm. - GV chấm một số bài và nhận xét. Bài 1: Khoanh vào phương án đúng: a) 7dm2 8cm2 = ....cm2 A. 78 B.780 C. 708 D. 7080 b) Hỗn số viết vào 3m219cm2 =...m2 là: A. B. C. D. c) Phân số được viết thành phân số thập phân là: A. B. C. D. Bài 2: Tính: a) b) Bài 3: Mua 3 quyển vở hết 9600 đồng. Hỏi mua 5 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền? Bài 4: Một đoàn xe ô tô vận chuyển 145 tấn hàng vào kho. Lần đầu có 12 xe chở được 60 tấn hàng. Hỏi cần bao nhiêu xe ô tô như thế để chở hết số hàng còn lại? 4. Củng cố dặn dò. - GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau. - HS trình bày. - HS đọc kĩ đề bài. - HS làm bài tập. - HS lần lượt lên chữa bài Đáp án: a) Khoanh vào C b) Khoanh vào B c) Khoanh vào C Lời giải : a) = b) = Lời giải : Mua 1 quyển vở hết số tiền là: 9600 : 3 = 3200 (đồng) Mua 5 quyển vở như thế hết số tiền là: 3200 5 = 16000 (đồng) Đáp số: 16000 đồng. Lời giải : Một xe chở được số tấn hàng là: 60 : 12 = 5 (tấn) Số tấn hàng còn lại phải chở là: 145 – 60 = 85 (tấn) Cần số xe ô tô như thế để chở hết số hàng còn lại là: 85 : 5 = 17 (xe) Đáp số: 17 xe. - HS chuẩn bị bài sau. TIẾT 3: TIẾNG VIỆT TĂNG Tiết 54: ÔN ĐỌC - VIẾT : LỚP HỌC TRÊN ĐƯỜNG I. Mục tiêu: 1, Rèn kĩ năng đọc cho học sinh; - Giúp học sinh học yếu đọc đúng các từ khó phát âm trong bài như: Cụ Vi- ta -li, mảnh gỗ, nghĩ rằng, Ca- pi, Rê- mi. - Đọc lưu loát toàn bài với giọng đọc rõ ràng , rành mạch bài. 2, Rèn kĩ năng nghe - viết cho học sinh: - Nghe và viết chính xácđoạn “ từ đầu đến đọc được”. II Đồ dùng dạy học: - Sách giáo khoa và vở luyện chữ. III Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1, ổn định tổ chức. 2 Nêu nội dung yêu cầu của tiết học: a, Rèn kĩ năng đọc đúng và đọc diễn cảm cho học sinh. * Đọc đúng: - Giáo viên tổ chức cho học sinh luyện đọc. Gọi 7-9 em học yếu, kém đứng tại chỗ đọc bài - Giáo viên nhận xét kết luận. * Luyện đọc diễn cảm: Cho học sinh đọc thầm bài văn và tìm giọng đọc cho bài văn. - Giáo viên, hướng dẫn đọc mẫu 2 điều của bài - Giáo viên kết luận, đánh giá, nhận xét. b, Rèn kĩ năng nghe viết chính tả cho học sinh - Cho học sinh viết chính tả đoạn “ từ đầu đến đọc được”. - GV đọc đoạn văn cho học sinh viết bài. Giáo viên đọc lại bài lần 2: - Thu vở và nhận xét một số vở viết của học sinh. 4 Củng cố dặn dò: - Nhận xét chung giờ học. - Chuẩn bị bài học sau. Hát - Học sinh luyện đọc theo cặp. - Học sinh theo dõi bạn đọc bài. - Cả lớp theo dõi bạn đọc và nhận xét bạn đọc, chú ý cách ngắt nghỉ hơi. - Học sinh luyện đọc theo cặp và tìm giọng đọc cho mỗi đoạn. - Học sinh đọc trước lớp. - Học sinh nghe viết. - Học sinh nghe - viết bài vào vở . - Học sinh soát lỗi chính tả. Ngày soạn: 11 / 5 / 2015 Ngày giảng: Thứ tư ngày 13 tháng 5 năm 2015 TIẾT 1: TOÁN. Tiết 168 : ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ I. Mục tiêu. - Biết đọc số liệu trên biểu đồ, bổ sung tư liệu trong một bảng thống kê số liệu. III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ôn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ. - Mời h/s làm bài tập của tiết học trước. - GV kiểm nhận xét và cho điểm . 3. Bài mới. Giới thiệu bài. *Bài 1: (173) HD làm bài. - Yêu cầu h/s đọc đề bài. - HD và tổ chức h/s làm bài. - Gọi đại diện nhóm nêu ý kiến. - GV cho h/s trình bày từng câu hỏi và câu trả lời trước lớp - GV nhận xét, kết luận. *Bài 2: (173) HD làm bài. - Yêu cầu h/s đọc phần a. - GV hỏi : - Lớp 5a có bao nhiêu bạn thích ăn táo ? - GV HD cách ghi của 4 HS thích ăn táo - GV tất cả có bao nhiêu gạch, mỗi cụm biểu diễn mấy HS.? - GV mời h/s nhận xét. - GV nhận xèt và chữa bài. *Bài 3: (173) HD làm bài. - Yêu cầu h/s nắm vững yều cầu bài tập. - Tổ chức cho h/s làm bài. - Gọi h/s nêu ý kiến. - GV nhận xét kết luận. 4. Củng cố dặn dò. - GV nhận xét chung giờ học. - Chuẩn bị bài học sau. Hát . 2 HS. HS # nhận xét bổ sung . - HS đọc đề bài và làm bài tập : a; Có 5 HS trồng cây . + Bạn Lan trồng được 3 cây. + Bạn Hoà trồng được 2 cây. + Bạn Liên trồng được 5 cây. + Bạn Mai trồng được 8 cây. + Bạn Dũng trồng được 4 cây . b; Bạn trồng được ít nhất là bạn Hoà (2 cây) c; Bạn trồng được nhiều cây nhất là bạn Mai 8 cây. d; Các bạn Liên 5 cây, Bạn Mai 8 cây trồng được nhiều hơn bạn dũng 5 cây. e; Bạn Hoà và Lan trồng được cây hơn bạn Liên. Đọc yêu cầu bài tập. - HS đọc đề bài + HS trả lời. Lớp 5a có 8 bạn thích ăn táo. + Ghi thành 2 cụm kí hiệu cụm thứ nhất gồm 4 gạch thẳng và 1 gạch chéo đi qua cả 4 gạch thẳng ; cụm thứ 2 là 3 gạch thẳng . + HS : 2 cụm có 8 gạch ,cụm 1 có 5 gạch biểu diễn 5 h/s. Cụm 2 có 3 gạch biểu diễn - HS, tổng só 8 gạch biểu diễn 8 h/s. - HS lên bảng lớp làm, dưới lớp làm vào vở. - HS nhận xét cả lớp theo dõi và bổ sung. Đọc yêu cầu bài tập. - HS làm bài. - Số HS thích chơi bóng đá có tỉ số phần trăm lớn nhất nên sẽ có nhiều h/s thích nhất > Số h/s thích chơi bóng đá là 25 em . Khoanh tròn vào đáp án c. ____________________________________________________________ Tiết 2: KỂ CHUYỆN Tiết 34 : KỂ CHUYÊN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I. Mục tiêu. - Kể được một câu chuyện về việc gia đình, nhà trường, xó hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi hoặc kể được câu chuyện một lần em cùng các bạn tham gia công tác xã hội. - Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. II. Đồ dùng dạy học. - Bảng lớp ghi sẵn đầu bài. III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ. - Gọi h/s lên bảng kể lại câu chuyện em đã nghe, đã đọc về viẹc gia định và xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi hoặc câu chuyện kể về em và các bạn tham gia công tác xã hội. 3. Bài mới. Giới thiệu bài. - Hướng dẫn kể chuyện. a, Tìm hiểu đề bài - Gọi h/s đọc đề bài. - GV phân tích đề, dùng phấn màu ghạch chân dưới các từ ngữ: việc làm tốt, bạn em. - Gọi h/s đọc phần gợi ý trong SGK. - Yêu cầu h/s giới thiệu về câu chuyện mình định kể trước lớp. b, Kể trong nhóm. - Tổ chức cho h/s thực hành kể trong nhóm. - Gợi ý cho h/s các câu hỏi để hỏi lại bạn kể: + Bạn có cảm nghĩ gì khi chứng kiến việc làm đó? + Việc làm của bạn ấy có gì đáng khâm phục ? + Tính cách của bạn ấy có gì đáng yêu ? + Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì khi đó ? c, Kể trớc lớp - Tổ chức cho h/s nhận xét, bình chọn bạn có câu chuyện đáng nhớ nhất, ngời kể chuyện hay nhất. - GV kết luận. 4. Củng cố dặn dò. - Nhận xét chung giờ học. - Chuẩn bị bài học sau. - Hát -HS lên bảng kể lại câu chuyện em đã nghe, đã đọc. - HS đọc thành tiếng trớc lớp. - HS nối tiếp nhau đọc phần gợi ý. - 3 đến 5 h/s nối tiếp nhau giới thiệu. - 4 HS ngồi 2 bàn trên dới tạo thành 1 nhóm cùng kể chuyện, trao đổi với nhau về việc làm tốt của từng nhân vật. - 5 đến 7 HS thi kể và trao đổi với cá bạn về việc làm tốt của bạn. ____________________________________________________________ TIẾT 3: LỊCH SỬ Tiết 34 : ÔN TẬP I.Mục tiêu: Nắm được một số sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến nay: - Thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhân dân ta đó đứng lên chống Pháp. - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng nước ta ; Cách mạng tháng Tám thành công ; ngày 02/9/1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. - Cuối năm 1945, thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến giữ nước. Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến. - Giai đoạn 1954-1975: Nhân dân miền Nam đứng lên chiến đấu, miền bắc vừa xây dựng chủ nghĩa xó hội, vừa chống trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ đồng thời chi viện cho miền Nam. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đất nước được thống nhất. II. Đồ dùng dạy học: - Bản đồ hành chính ViệtNam. - Phiếu học tập. II. Các hoạt động dạy học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1, ổn định tổ chức. 2, Kiểm tra bài cũ. - Kiểm tra bài học của h/s. 3, Bài mới. Giới thiệu bài. a, Hoạt động 1: - GV dùng bảng phụ, cho h/s nêu ra 4 thời kì: +Từ năm 1858 đến năm 1945 +Từ năm 1945 đến năm 1954 +Từ năm 1954 đến năm 1975 + Từ năm 1975 đến nay. - GV chốt lại b, Hoạt động 2: Chia lớp thành 4 nhóm, nêu nhiệm vụ: + Nội dung chính của từng thời kì + Các niên đại quan trọng. + Các sự kiện lịch sử chính. + Các nhân vật tiêu biểu. - GV bổ sung. c, Hoạt động 3: Làm việc cả lớp - GV nêu ngắn gọn : Từ năm 1975, cả nước cùng bước vào công cuộc xây dựng CNXH. Từ năm 1986 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành công cuộc đổi mới, bước vào giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 4, Củng cố dặn dò. - Nhắc lại nội dung bài. - Nhận xét chung giờ học - Chuẩn bị cho bài kiểm tra. - hát - Nêu ra 4 thời kì - Thảo luận nhóm 4 - Các nhóm báo cáo kết quả - Nhóm khác bổ sung, nhận xét. ____________________________________________________________ TIẾT 4: ĐỊA LÍ Tiết 34 : ÔN TẬP CUỐI NĂM I. Mục tiêu. - Tìm được các châu lục, đại dương và nước Việt Nam trên Bản đồ Thế giới. - Hệ thống một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên (vị trí địa lí, đặc điểm thiên nhiên), dân cư, hoạt động kinh tế (một số sản phẩm công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp) của các châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương, châu Nam Cực. II. Chuẩn bị. - Bản đồ thế giới, quả đại cầu. - Phiếu học tập. II. Các hoạt động dạy học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1, ổn định tổ chức. 2, Kiểm tra bài cũ. Nêu vị trí địa lí các dại dương trên thế giới? 3, Bài mới. Giới thiệu bài. a, Hoạt động 1: làm việc cá nhân +Bước 1 - GV giao nhiệm vụ cho h/s. - Tổ chức cho h/s thao luận. - GV treo bản đồ trên bảng lớp. - Gọi đại diện nhóm nêu ý kiến. - Tổ chức cho h/s chơi trò chơi “ Đối đáp nhanh”. Bước 2: Gv nhận xét, sửa chữa. - GV nhận xét kết luận. b, Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm. +Bước 1: Làm việc theo nhóm. - Phát phiếu cho các nhóm. +Bước 2 : Làm việc cả lớp. - Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả. - GV cùng h/s nhận xét kết luận. - GV kết luận chung. 4, Củng cố dặn dò. - Nhận xét chung giờ học. - HD ôn tập và chuẩn bị cho bài kiểm tra. - hát - 1, 2 em - HS thảo luận theo nhóm. - Đại diện nhóm nếu ý kiến. - Một só h/s lên bảng chỉ các châu lục, đại dương và nước Việt Nam trên Bản đồ Thế giới. - HS dựa vào câu hỏi nêu ý kiến. - HS lớp nhận xét bổ sung. - HS làm việc theo nhóm. - HS thảo luận và hoàn thành bảng ở câu 2b trong SGK. - Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. - HS lớp nhận xét bổ sung. ____________________________________________________________________ Tiết 5. ÂM NHẠC. Tiết 34 : TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT I. Mục tiêu. - HS biếu cách biểu diễn và biểu diễn một cách tự tin. - GD yêu thích môn học II. Đồ dùng dạy học. - Nội dung một só bài hát. III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ôn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ. 3. Bài mới. a.Giới thiệu bài. b, HD cách biểu diễn. - GV h/s học sinh cách biểu diễn trước đám đông một cách tự nhiên. - Tạo cho các em tự tin vào bản thân trong khi biểu diễn. c, Tổ chức cho h/s biểu diễn. - Cho h/s ôn lại nội dung một số bài hát. - HD kết hợp một số đọng tác. - Tổ chức cho h/s biểu diễn. - GV cùng h/s nhận xét và tuyên dương những bạn có phong cách biểu diễn tốt. 4. Củng cố dặn dò. - GV nhận xét chung giờ học. - HD ôn tập trong hè. Hát . - HS nghe. - HS ôn lại nội dung các bài hát. - Biểu diễn trước lớp. - Nhận xét bạn biểu diễn. Ngày soạn: 12 / 5 / 2015 Ngày giảng: Thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2015 Tiết 1: TOÁN Tiết 169 : LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu. - Biết thực hiện phép cộng, phép trừ; biết vận dụng để tính giá trị của biểu thức số, tÌm thành phần chưa biết của phép tính. II. Các hoạt động dạy học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ôn định tổ chức . 2. Kiểm tra bài cũ. - Mời h/s lên bảng làm bài tập về nhà. - GV nhận xét và chữa bài. Cho điểm. 3. Bài mới . Giới thiệu bài. - Hướng dẫn h/s làm bài tập. *Bài 1. (173) HD làm bài. - HD nắm vững yêu cầu bài tập. - Tổ chức cho h/s làm bài. - GV nhận xét bài làm của h/s. - Kết luận bài giải đúng. *Bài tập 2. (173) HD làm bài. Yêu cầu HS tự đọc đề bài và làm bài. - GV nhận xét và chữa bài cho HS , cho điểm những HS làm đúng . *Bài tập 3. (173) HD làm bài. - HD nắm vững yêu cầu bài tập. - Tổ chức cho h/s làm bài. - GV thu bài chấm điểm. - Nhận xét kết quả bài làm. - Kết luận bài giải đúng. 4. Củng cố dặn dò. - GV nhận xét chung giờ học . - Chuẩn bị cho bài học sau. Hát . - HS làm bài. - Nhận xét kết quả bài làm. Đọc yêu cầu bài tập. - HS làm bài . + HS làm bài vào vở sau đó đổi vở để kiểm tra. Đọc yêu cầu bài tập. a, x + 3,5 = 4,72 + 2,28. x + 3,5 = 7 x = 7 - 3,5 x = 3,5 . b, x - 7,2 = 3,9 + 2,5 . x - 7,2 = 6,4 . x = 6,4 + 7,2 . x = 13,6. Đọc yêu cầu bài tập. - HS làm bài. Bài giải . Đáy lớn của Hình thang là. 150 x = 250 (m) Chiều cao của mảnh đất HT là. 250 x= 100 (m) Diện tích của mảnh đất HT là. (150 + 250) x 100 : 2 = 20000 (m2) 20000m2 = 2ha. Đáp số : 20000m2 ; 2ha . ____________________________________________________________ TIẾT 2: TẬP ĐỌC. Tiết 68 : NẾU TRÁI ĐẤT THIẾU TRẺ CON I. Mục tiêu. - Đọc diễn cảm bài thơ, nhấn giọng được ở những chi tiết, hình ảnh thể hiện tâm hồn ngộ nghĩnh của trẻ thơ. - Hiểu ý nghĩa: Tình cảm yêu mến và trân trọng của người lớn đối với trẻ em (trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3). II. Đồ dùng dạy học. - Tranh minh hoạ trang 153, SGK. - Bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc. III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ. - Gọi h/s đọc lớp học trên đường và trả lời câu hỏi về nội dung bài. - Nhận xét, cho điểm. 3. Bài mới. Giới thiệu bài. - Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài. a, Luyện đọc - Gọi h/s đọc xuất xứ truyện sau bài đọc. - Gọi h/s đọc phần chú giải. - Yêu cầu h/s luyện đọc theo cặp. - Gọi h/s đọc toàn bài. - GV đọc mẫu. Chú ý cách đọc. b, Tìm hiểu bài - Nhân vật tôi và nhân vật anh trong bài thơ là ai? - Tại sao chữ anh lại được viết hoa? - Cảm giác thích thú của vị khách về phòng tranh được bộc lộ qua những chi tiết nào? - Tranh vẽ của các bạn có gì ngộ nghĩnh? - Ba dòng thơ cuối là lời nói của ai? - Em hiểu ba dàng thơ cuối đó như thế nào? c, Thi đọc diễn cảm - Yêu cầu h/s đọc toàn bài theo vai. - HS cả lớp theo dõi, tìm cách đọc hay. - Tổ chức cho h/s đọc diễn cảm đoạn cuối bài: + Treo bảng phụ. + Đọc mẫu. + Yêu cầu h/s luyện đọc theo cặp. - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm. - Nhậ xét 4. Củng cố dặn dò. - Nhận xét chung giờ học. - Chuẩn bị cho bài học sau. - Hát. - HS nối tiếp nhau đọc và lần lượt trả lời từng câu hỏi theo SGK. - Nhận xét bài đọc của bạn. - HS đọc cho cả lớp nghe. - HS đọc cho cả lớp nghe. - HS ngồi cùng bàn đọc nối tiếp đọc 2 vòng. - HS đọc thành tiếng trước lớp. - Theo dõi GV đọc mẫu. HS cùng trao đổi và trả lời câu hỏi. - Nhân vật tôi là nhà thơ Đỗ Trung Lai; nhân vật anh là phi công vũ trụ Pô - pốp. - Viết hoa chữ anh là để bày tỏ lòng kính trộng phi công vũ trụ Pô - pốp đẫ hai lần được phong danh hiệu anh hùng Liên Xô. - Cảm giac thích thú được bộc lộ qua các chi tiết: + Qua lời mời xem tranh. + Qua các từ ngữ thể hiện thái độ ngạc nhiên sưng sướng. + Qua vẻ mặt. - Các bạn vẽ đầu phi công vũ trụ Pô - pốp rất to, đôi mắt chiếm nửa già khuôn mặt, trông đó tô rất nhiều sao trời. Ngựa xanh nằm trên cỏ , ngựa hồng nằm trên lửa , mọi người đều quàng khăn đỏ , các anh hùng là những đứa trẻ lớn hơn. - Ba dàng thư cuối bài là lời của anh hùng pô - pốp nói với nhà thơ Đỗ Trung Lai. - Nếu không có trể em mọi hoạt động trên trái đất đều vô nghĩa - HS đọc bài theo vai: + HS 1: Ngời dẫn chuyện. + HS 2: cụ Vi-ta-li. + HS 3: Rê-mi. + Theo dõi GV đọc mẫu. + HS ngồi cạnh nhau cùng luyện đọc. - 3 đến 5 HS thi luyện đọc. _______________________________________________ Tiết 3: TẬP LÀM VĂN Tiết 67: TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH I. Mục tiêu. - Nhận biết và sửa được lỗi trong bài văn; viết lại được một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn. II. Đồ dùng dạy học. - Bảng phụ ghi sẵn một số lỗi về: Chính tả, cách dùng từ, cách diễn đạt, ngữ pháp, cần chữa chung cho cả lớp. III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ. - Chấm điểm dàn ý bài tả người của h/s. - Nhận xét ý thức học của h/s. 3. Bài mới. Giới thiệu bài. + Nhận xét chung bài làm của h/s - Gọi h/s đọc lại đề tập làm văn. - Nhận xét chung về bài của h/s. * Ưu điểm: + HS hiểu bài, viết đúng yêu cầu của đề như thế nào? + Bố cục của bài văn. + Diễn đạt câu, ý. + Dùng từ nhữ, hình ảnh sinh động làm nổi bật lên vẻ đẹp của cảnh vật được tả. * Nhược điểm: + GV nêu lỗi điển hình về ý, về dùng từ, đặt câu, cách trình bày văn bản, lỗi chính tả. + Viết trên bảng phụ các lỗi phổ biến, yêu cầu thảo luận, phát hiện lỗi, tìm cách sửa lỗi. * Lu ý: Không nêu tên những HS mắc lỗi trước lớp. - Trả bài cho h/s. + Hướng dẫn làm bài tập *Bài 1 : HD làm bài. - Yêu cầu h/s đọc yêu cầu của bài tập. - Yêu cầu h/s tự chữa bài của mình trao đổi với bạn bên cạnh về nhận xét của GV. - GV đi giúp đỡ từng cặp h/s. *Bài 2 : HD làm bài. - Gọi h/s đọc yêu cầu của bài tập. - Gợi ý h/s viết lại h/s khi: + Đoạn văn có nhiều lỗi chính tả. + Đoạn văn diễn đạt chưa rõ ý. + Đoạn văn dùng từ chưa hay. + Mở bài kết bài đơn giản. + Đoạn văn chưa sử dụng phép so sánh hoặc nhân hoá. - Gọi h/s đọc đoạn văn đã viết lại. - Nhận xét kết luận. 4. Củng cố dặn dò. - Nhân xét chung giờ học. - Chuẩn bị bài học sau. - Hát - HS mang vở lên cho GV chấm. - HS đọc thành tiếng trước lớp. - Lắng nghe. - Xem lại bài của mình. - HS đọc thành tiếng trước lớp. - HS ngồi cùng bàn trao đổi để cùng chữa bài. - HS đọc thành tiến

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTu-n 34.doc
Tài liệu liên quan