Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 11

a. Bài 1:

- HD HS nhìn tranh và nêu bài toán.

- Giúp HS nhận xét về phép tính

3+ 2 = 5, 5 – 3 = 2, 5 – 2 = 3

b. Bài 2: (cột1,2)

- HD HS nêu cách làm rồi làm bài và chưa bài.

c. Bài 3:(cột 1,3)

 - HD HS nêu cách làm bài.

- HS viết số thích hợp vào ô trống ri làm bài và chữa bài

- Giúp HS nhận xét về kết quả làm bài.

d. Bài 4:

-HDHS quan sát tranh viết phép tính

-cho lớp làm bài vào vở kẻ li

-KS giúp HS yếu biết quan sát tranh viết được phép tính.

-Chữa bài huy động kết quả

Chốt bay đi, chạy đi làm tính gì ?

- Về đọc cho người thân nghe những gì đ học được.

 

doc9 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Lượt xem: 1031 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 11 Dạy ngày thứ 2/31/10/2016 TOÁN: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: - Bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi các số đã học. - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng 1 phép tính thích hợp. - BT 1, 2 'cột1,2', 3 'cột 1,3', 4. II. Đồ dùng dạy học: -BP, VBT ,BC III. Các hoạt động dạy học: ND- TG Hoat động của giáo viên Hoat động của HS 1.Khởi động 3-5’ 2. HĐTH 28-30’ 3.HDƯD 2-3’ *CTHĐTQ tổ chức cho các bạn đọc phiếu 5-2= ... 4 - 1= 5 - 1 = ... 4 - 3 = ... 1. Giới thiệu bài, ghi đề: * Giáo viên nêu mục tiêu bài học 2. HD HS làm BT: a. Bài 1: - HD HS nhìn tranh và nêu bài toán. - Giúp HS nhận xét về phép tính 3+ 2 = 5, 5 – 3 = 2, 5 – 2 = 3 b. Bài 2: (cột1,2) - HD HS nêu cách làm rồi làm bài và chưa bài. c. Bài 3:(cột 1,3) - HD HS nêu cách làm bài. - HS viết số thích hợp vào ô trống ri làm bài và chữa bài - Giúp HS nhận xét về kết quả làm bài. d. Bài 4: -HDHS quan sát tranh viết phép tính -cho lớp làm bài vào vở kẻ li -KS giúp HS yếu biết quan sát tranh viết được phép tính. -Chữa bài huy động kết quả Chốt bay đi, chạy đi làm tính gì ? - Về đọc cho người thân nghe những gì đ học được. - Đọc CN-N - ĐT Lắng nghe và thưc hiện theo yêu cầu Đọc cá nhân, lớp. - Nêu yêu cầu - Làm bài Theo dõi làm bài Học sinh đặt đề, trả lới, nêu phép tính. -Nhận xét - trả lời - Nghe thực hiện TIẾNG VIỆT: Tự kiểm tra đánh giá (2T) ÔLTV: Ôn âm /x/, /y/ I. Mục tiêu: -Giúp HS củng cố về: Đọc, viết phụ âm /x/, /y/ và các tiếng, từ, câu ứng dụng có âm /x/, /y/ - HS làm đúng các bài tập ở BTTHTV - HS thích học Tiếng Việt. II.Đồ dùng dạy học- STV-CNGD, BP, vở BTTHTV II.Đồ dùng dạy học - STV-CNGD, BP, vở III. Các hoạt dạy học HĐ- TG-Đ D Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động (5’) 2. Bài mới: HĐTH *Việc 1: Đọc sách giáo khoa Việc 2:Thực hành các bài tập trong VTH Tiếng Việt trang 41,42 3. HDƯD -CTHĐTQ:Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi: Đi chợ -Nhận xét, tuyên dương - T nêu mục tiêu tiết học. -T- y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN T-Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn chậm T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt , to , rõ ràng T: Cho HS Chỉ vào âm y, x và hỏi: đây là loại âm gì? Nguyên âm hay phụ âm? - GV nêu yêu cầu của từng bài tập, yêu cầu HS thực hiện vào vở. - GV quan sát hỗ trợ HS kịp thời. - Tổ chức cho HS thi đọc giữa các nhóm các câu ứng dụng trong bài. - Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt. - yêu cầu HS về chia sẻ với người thân những gì đã học, luyện tập những phần mình còn yếu. - HS nghe và tham gia chơi. - HS lắng nghe. H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT H: x Phụ âm. Y là nguyên âm. Nhắc lại nhiều lần. -HS thực hiện. - HS K-G thực hiện hết bài tập. HTTC thực hiện bài tập 1. - HS luyện tập và thi đọc theo nhóm. - Nhận xét nhóm bạn đọc. - Lắng nghe, thực hiện. ¤LTo¸n ETÔLT TUẦN 10 I.Mục tiêu Làm được phép tính trừ trong trong phạm vi 5 : - Rèn luyện kĩ năng tính theo cột dọc, cột ngang, tính nhẩm. Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp. - Giáo dục cho H tính chính xác cẩn thận trong học tập II.Chuẩn bị - BP, Vở TH ÔL Toán - H vë em tự ôn luyện toán III. CÁC HOẠT ĐỘNG DH: - Phương án hỗ trợ: - Giúp HS hoàn thành phần khởi động và các BT 1,2,3,4 trang 47,48 - HS còn hạn chế: Như Lê Lan, Tuấn , TươiTheo dõi giúp các em biết và thực hiện được các phép tính trừ trong phạm vi 5, cộng với 0 , so sánh viết đúng số vào ô trống, làm đúng BT 1,2,3,4 trang 47,48 - HS hoàn thành tốt: Lâm, Phương, Đức Giúp các em nắm chắc cách trừ . Biết so sánh, tình kết quả nhanh, quan sát tranh lập được phép tính đúng , đẹp, theo yêu cầu BT 1,2,3,4 trang 47,48 IV. HDƯD: Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học Làm BT vận dụng . ÔLTV: VẦN CHỈ CÓ ÂM CHÍNH I. Mục tiêu: - Giúp HS củng cố về: đọc,viết các nguyên âm, phụ âm đã học vận dụng đọc , viết tiếng từ có chứa các âm đã học. - Viết đúng từ ứng dụng SGK II.Đồ dùng dạy học: STV-CNGD, BP, Vở THTV III. Các hoạt dạy học H§- TG-§D Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS HĐCB 1. Khởi động (5’) 2. Bµi míi: 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sách giáo khoa * Việc 2: Viết. 3. HDƯD -CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi:Chèo thuyền -NX - TD - T nªu môc tiªu tiÕt häc. -T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập, phân tích tốt, to , rõ ràng . T: chú ý cho HS đọc thuộc các âm hay nhầm lẫn : ng, nh , tr, gh, th. T - HD viết : câu ứng dụng trong bài chứa âm u, ư (vở THTV) T - y/c nhắc lại tư thế ngồi viết T- đọc T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi n/ xét vở của một số HS - tuyên dương H viết đẹp, đúng. - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. - HS nghe và tham gia chơi. - HS l¾ng nghe. H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT H : Nhắc lại nhiều lần. -Nhắc lại tư thế ngồi viết H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại - HS l¾ng nghe, thực hiện. ************************** Dạy ngày thứ 3/ 2 /11/2016 TIẾNG VIỆT: Kiểm tra giữa HK I (2T) TOÁN: SỐ 0 TRONG PHÉP TRỪ I. Mục tiêu: Giúp HS: - Thực hiện được phép tính trừ 2 số bằng nhau, một số trừ đi 0 là cho kết quả của chính số đó và biết thực hành tính trừ trong những đã học . - Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính trừ thích hợp. -Làm bài1, 2' cột 1,2' ,3. - Giáo dục cho H tính chính xác cẩn thận trong học tập II. Đồ dùng dạy học: - BP,Phiếu,VBT III. Các hoạt động dạy học: ND- TG Hoat động của giáo viên Hoat động của HS 1.Khởi động 3-5’ 2.HĐCB 28-30’ 3.HĐTH 15-18’ 4.HDƯD 2-3’ *CTHĐTQ tổ chức cho các bạn đọc phiếu 5-2= ... 4 - 1= 5 - 1 = ... 4 - 3 = ... 1. GT bài, ghi đề: Đọc mục tiêu. 2. Giới thiệu phép trừ: a. GT phép trừ: 1-1= 0 - Gợi ý để HS nêu: 1 con vịt bớt đi 1 con vịt còn 0 con vịt, 1 trừ 1 bằng 0 HS quan sát hình vẽ thứ nhất trong bài học và nêu bài toán. GV viết bảng: 1-1=0 rồi gọi Hs đọc (một trừ một bằng 0) b. GT phép trừ 3-3=0: - Tương tự như phép trừ 1-1=0 c. Gv có thể nêu thêm 1 số phép trừ: 2-2; 4-4. Từ đó GV giúp HS nhận xét: 1 số trừ đi 1 số đó thì bằng 0. d. 4-4=0 - Không bớt hình vuông nào là bớt 0 hình vuông - Gợi ý để HS nêu - GV viết bảng 4-0=4 rồi gọi HS đọc. đ. GT phép trừ 5-0=5 - Trình tự như phép trừ: 4-0=4 a. Bµi 1: - GV l­u ý HS thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh theo tõng cét. b. Bµi 2:- L­u ý HS ph¶i viÕt th¼ng cét víi nhau. c. Bµi 3:- Gióp HS nh×n tõng tranh vÏ nªu tõng bµi to¸n råi viÕt kÕt qu¶ phÐp tÝnh øng víi t×nh huèng trong tranh. - GV hÖ thèng bµi, nhËn xÐt. - VÒ đọc cho người thân nghe những gì đã học được. - Đọc CN-N - ĐT - Lắng nghe -Nêu bài toán Lập phép tính Đọc các phép tính Lắng nghe và thưc hiện theo yêu cầu Ñoïc caù nhaân, lôùp. - Nêu yêu cầu - Làm bài Theo dõi làm bài Hoïc sinh ñaët ñeà, traû lôùi, neâu pheùp tính. -Nhận xét - trả lời - Nghe thực hiện ÔLTV: LUẬT CHÍNH TẢ I, E, Ê I. Mục tiêu: - Giúp HS củng cố lại cách đọc viết theo luật chính tả e,ê,i ,viết được tiếng, từ, câu ứng dụng có luật chính tả e,ê,i. II.Đồ dùng dạy học: BT-CNGD, BP, Vở THTV III. Các hoạt dạy học H§- TG-§D Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Khởi động (5’) 2. Bµi míi: 2. HĐTH *Việc1:Đọc sách g khoa * Việc 2: Viết. 3. HDƯD -CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi:Đi chợ -NX - TD - T nªu môc tiªu tiÕt häc. -T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN T - Theo dõi chỉnh sửa cho HS TTC T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập, phân tích tốt , to ,rõ ràng . T: HD –HS làm BT trong sách THTV T – Theo dõi giúp HS còn hạn chế . T - HD viết : câu ứng dụng trong bài chứa âm kgh, ngh (vở THTV) T - y/c nhắc lại tư thế ngồi viết T- đọc T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nhận xét vở của một số HS T- tuyện dương H viết đẹp, đúng. - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. - HS nghe và tham gia chơi. - HS l¾ng nghe. H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi, nhóm lớn,ĐT -Làm bài - Đổi chéo KT kq -Nhắc lại tư thế ngồi viết H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại - HS l¾ng nghe, thực hiện. ************************** Dạy ngày thứ 4/ 3/11/2016 TIẾNG VIỆT: Vần chỉ có âm chính : Mẫu – 1B (2T) TOÁN: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: - Phép cộng, trừ các số bằng nhau , phép trừ một số cho 0 - Biết làm tính trừ trong phạm vi các số đã học - BT 1"cột 1,2,3", 2 ,3"cột 1,2", , 4,"cột 1,2", 5a II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ , Phiếu,VBT III. Các hoạt động dạy học: ND- TG Hoat động của giỏo viờn Hoat động của HS 1.Khởi động 3-5’ 2. HĐTH 28-30’ 3.HDƯD2-3’ *CTHĐTQ tổ chức cho các bạn đọc phiếu 2 - 2= ... 4 - 2= 1 - 1 = ... 3 - 3 = ... -NX – ĐG- TD 1. GT bài, ghi đề: * Giáo viên đọc mục tiêu bài học a. Bài 1: - HD HS nêu cách làm và làm bài. - HS nêu yêu cầu của bài rồi làm bài và chữa bài. b. Bài 2: - tương tự bài 1 - HD HS nêu cách làm và làm bài. c. Bài 3: - Nhắc HS viết các số thẳng cột, tự nêu cách làm bài rồi làm và chữa bài. - đổi phiếu cho nhau để chấm và chữa bài d. Bài 4: Khi chữa bài, yêu cầu HS đọc kết quả làm bài theo từng cột. - HS nêu yêu cầu của bài, tự làm bài và chữa bài. đ. Bài 5a: Cho HS quan sát tranh và nêu bài toán HS nêu yêu cầu của bài toán rồi viết phép tính thích hợp vào dòng các ô vuông dưới bức tranh - Về đọc các phép tính trong phạm vi 5 - Đọc CN-N - ĐT Lắng nghe và thưc hiện theo yêu cầu - Nêu yêu cầu - Làm bài Theo dõi làm bài Học sinh , trả lời, nêu phép tính. -Nhận xét Đọc cá nhân, lớp. -Nhận xẽt - Nghe thực hiện ¤LTo¸n ETÔLT TUẦN 10 I.Mục tiêu : Làm được phép tính cộng, trừ trong trong phạm vi 5 : mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. - Rèn luyện kĩ năng tính theo cột dọc, cột ngang, tính nhẩm. Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp. - Giáo dục cho H tính chính xác cẩn thận trong học tập II.Chuẩn bị - BP, Vở TH ÔL Toán - H vë em tự ôn luyện toán III. Các hoạt động dạy học: - Phương án hỗ trợ: - Giúp HS hoàn thành phần khởi động và các BT 5,6,7,8 trang 49,48 - HS còn hạn chế: Như Lê Lan, Tuấn , TươiTheo dõi giúp các em biết và thực hiện được các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 5, cộng với 0 , so sánh viết đúng số vào ô trống, làm đúng BT 1,2,3,4 trang 49,48 - HS hoàn thành tốt: Lâm, Phương, Đức Giúp các em nắm chắc cách cộng, trừ . Biết so sánh, tình kết quả nhanh, quan sát tranh lập được phép tính đúng , đẹp, theo yêu cầu BT 5,6,7,8 trang 49,48 IV. HDƯD: Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học Làm BT vận dụng . *************************************** Dạy ngày thứ 5/ 4/11/2016 TIẾNG VIỆT: Luật chính tả e, ê, i (2) ÔLTV: LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu:Đọc được tất cả các âm đã học. Phân biệt được nguyên âm, phụ âm, - Giúp HS củng cố lại cách viết theo luật chính tả e,ê,i , đọc, viết được tiếng, từ, câu ứng dụng có luật chính tả e,ê,i. II.Đồ dùng dạy học: STV-CNGD, BP, Vở THTV III. Các hoạt dạy học H§- TG-§D Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Khởi động (5’) 2. Bµi míi: 2. HĐTH * Việc 1: Đọc sách giáo khoa * Việc 2: Viết. 3. HDƯD -CTHĐTQ: Tổ chức cho các bạn chơi trò chơi:Đi chợ -NX - TD - T nªu môc tiªu tiÕt häc. -T – y/c HS đọc ĐT ,nhóm , CN T-Theo dõi chỉnh sửa cho HS còn yếu T - Động viên kịp thời những em tích cực học tập , phân tích tốt, to , rõ ràng . T: HD –HS làm BT trong sách THTV T – Theo dõi giúp HS còn hạn chế . T - HD viết : câu ứng dụng trong bài chứa âm k, gh, ngh (vở THTV) T - y/c nhắc lại tư thế ngồi viết T- đọc T - theo dõi giúp đỡ T theo dõi nhận xét vở của một số HS T- tuyên dương H viết đẹp, đúng. - Về nhà chia sẻ với người thân những gì đã học. - HS nghe và tham gia chơi. - HS l¾ng nghe. H- Đọc đồng thanh nhiều lần. H -Đọc cá nhân , đọc nhóm đôi , nhóm lớn , ĐT Làm bài - Đổi chéo KT kq -Nhắc lại tư thế ngồi viết H – Nghe phát âm, phân tích, viết, đọc lại - HS l¾ng nghe, thực hiện. ****************************** Dạy ngày thứ 6/ 6/11/2016 TIẾNG VIỆT: Luyện tập chung TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG A. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: - Thực hiện phép cộng, trừ trong phạm vi các số đã học. - Phép cộng, trừ với số 0 , trừ hai số bằng nhau. - Viết phép tính thích hợp với tình huống trong tranh vẽ. - BT 1, 2 " cột 1", 3" cột 1,2", 4. B. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ , phiếu C. Các hoạt động dạy học: ND- TG Hoat động của giáo viên Hoat động của HS 1.Khởi động 3-5’ 2. HĐTH 28-30’ 3.HDƯD 2-3’ *CTHĐTQ tổ chức cho các bạn đọc phiếu 2 – 2 = ... 4 - 2= 1 - 1 = ... 3 - 3 = ... -NX – ĐG- TD 1. Giới thiệu bài, ghi đề: * Gi¸o viªn ®äc môc tiªu bµi 2. HD HS làm BT: a. Bài 1: - Lưu ý HS viết các số phải thật thẳng cột. - Củng cố về bảng cộng, bảng trừ 0, phạm vi các số đã học - Củng cố về phép cộng với 0, phép trừ 1 số cho 0, phép trừ 2 số bằng nhau. - HS nêu yêu cầu của bài rồi làm bài và chữa bài. . Bài 2: - Củng cố cho HS về tính chất của phép cộng, kết quả không thay đổi. - HS đọc thầm BT, tự nêu cách làm bài rồi làm và chữa * Bài 3: Tương tự bài 2. d. Bài 4: - HS xem từng tranh, nêu bài toán rồi víêt phép tính tương ứng với tình huống của bài toán. - Trò chơi: "Làm tính tiếp sức", dãy nào làm nhanh, đúng GV khen thưởng. phép tính tương ứng với tình huống của bài toán. HS thảo luận để chọn phép tính phù hợp nhât với tình huống đã được định hướng trong bức tranh. - HS ngồi đầu dãy bàn làm phép tính đầu tiên rồi chuyển ngay phiếu cho bạn thứ 2 trong dãy ... - xem lại tất cả các kiến thức đã học. - Đọc CN-N - ĐT Lắng nghe và thưc hiện theo yêu cầu Ñoïc caù nhaân, lôùp. - Nêu yêu cầu - Làm bài Theo dõi làm bài Hoïc sinh nêu KQ. -Nhận xét Lắng nghe và thưc hiện theo yêu cầu Tham gia chơi - Nghe thực hiện HĐTT: SINH HOẠT LỚP I.Mục tiêu - Nhận xét hoạt động trong tuần qua, đề ra phương hướng trong tuần tới. III. Các hoạt động chủ yếu: H§- TG-§D Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS HĐ1: Sinh hoạt văn nghệ: HĐ1: * Đánh giá lại tình hình hoạt động trong tuần qua: HĐ3: * Đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần tới. HĐ.4: * Sinh hoạt văn nghệ * Ban văn nghệ lên điều hành sinh hoạt văn nghệ. - CTHĐTQ lªn nhËn xÐt t×nh h×nh ho¹t ®éng cña líp trong tuÇn qua. -Ý Kiến của các nhóm và cá nhân HS. - Ý kiến GVCN : Trong tuÇn qua nhiÒu em ®· cã cã g¾ng. Trong giê häc hợp tác tích cực. CT HĐTQ . Một số em bước đầu đã mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, hợp tác với bạn khá tốt. + Tuy nhiªn trong giê häc một số bạn cßn thiếu chú ý, ý thøc tù gi¸c chưa cao, một số tiết nề nếp vẫn chưa tốt ( các tiết CB). -Tình hình học tập đã có nhiều cố gắng tuy nhiên có một số em vẫn còn đọc và tính toán chưa nhanh : Lan , Tươi, Trang.. Chữ viết chưa đẹp, sai nhiều lỗi quy trình:Tuấn, Lan, 1.GV triển khai công việc trọng tâm: - Tiếp tục ổn định nề nếp lớp học, Đi học đúng giờ quy định. -Tích cực hợp tác, chia sẻ trong các hoạt động học tập. -Rèn chữ viết, giữ gìn sách vở, đồ dùng sạch sẽ, cẩn thận... 2. Các ban triển khai xây dựng thống nhất kế hoạch để thực hiện: -Ban học tập điều hành sinh hoạt: * Ôn lại bảng chữ cái TV đã học . -Tập thể lớp, nhóm,cá nhân tham gia ôn tập và nhận xét. -GVCN Nhận xét , dặn dò cuối tuần. Ban văn nghệ lên điều hành sinh hoạt văn nghệ. - Lắng nghe - Lắng nghe Lắng nghe rút kinh nghiệm trong thời gian tới - HS l¾ng nghe, thực hiện.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 11.doc
Tài liệu liên quan