Giáo án Vật lí lớp 11 - Chương trình chuẩn

Bài 18. Khảo sit đặc tính chỉnh lưu của diod bán dẫn và

đặc tính khuyếch đại của transistor

Phần A: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của diod bin dẫn

I. Mục đich thí nghiệm

1. Khảo sit đặc tính chỉnh lưu của diod

2. Vẽ đặc tuyến vụn – ampe.

II. Dụng cụ thí nghiệm

III. Cơ sở lý thuyết

IV. Giới thiệu dụng cụ đo

V. Tiến hành thí nghiệm

Phần B: Khảo sit đặc tính khuyếch đại của transistor

I. Mục đớch thớ nghiệm

1. Khảo sát đặc tính khuêch đại của transistor.

2. Xic định hệ số khuyếch đại dũng của transistor.

II. Dụng cụ thí nghiệm

III. Cơ sở lý thuyết

IV. Tiến hành thí nghiệm

 

doc169 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 3449 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Vật lí lớp 11 - Chương trình chuẩn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiới thiệu giáo án Vật lí lớp 11 Chương trình chuẩn.doc
Tài liệu liên quan