Giáo án Viết số tự nhiên trong hệ thập phân

GV viết lên bảng và yêu cầu HS làm

10 đơn vị = chục

10 chục = trăm

10 trăm = nghìn

. .nghìn = một chục nghìn

10 chục nghìn =. . . trăm nghìn

GV hỏi : Qua bài tập trên em nào cho cô biết trong hệ thập phân cứ 10đơn vị ở một hàng thì tạo thành mấy đơn vị ở hàng trên liền tiếp nó ?

GV chốt lại : Chính vì thế ta gọi đây là số thập phân

 

docx3 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3685 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Viết số tự nhiên trong hệ thập phân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần Thứ ngày tháng năm Môn : Toán (15) VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN I. Mục tiêu +Giúp HShệ thống hoá một số hiểu biết ban đầu về : -Đặc điểm của hệ thập phân -Sử dụng 10kí hiẹu (chử số )để viết số trong hệ thập phân Giá trị của chữ số phụ thuộc vào vị trí của chữ số đó trong một số cụ thể II Chuẩn bị : Bảng con III Hoat động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Kiểm tra bài cũ 2HS Nhận xét 2 Bài mới : Giới thiệu Giờ học hôm nay , các em sẽ nhận biết được một só đặc điểm đơn gản của hệ thập phân GV ghi đề lên bảng a) Đặc điểm của hệ thập phân GV viết lên bảng và yêu cầu HS làm 10 đơn vị = chục 10 chục = trăm 10 trăm = nghìn .. ..nghìn = một chục nghìn 10 chục nghìn =.. .. .. trăm nghìn GV hỏi : Qua bài tập trên em nào cho cô biết trong hệ thập phân cứ 10đơn vị ở một hàng thì tạo thành mấy đơn vị ở hàng trên liền tiếp nó ? GV chốt lại : Chính vì thế ta gọi đây là số thập phân b)Cách viết số trong hệ thâp phân : GV hỏi : Hệ thập phân có bao nhiêu chữ só đó là những chữ số nào ? Em hãy dùng các chữ số trên để viết các chữ số sau Chín trăm chín mươi chín Hai nghìn không trăm linh măm Sáu trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm linh hai nghìn bảy trăm chín mươi ba GV : Như vậy với mười chữ số ta có thể viết được mọi số tự nhiên + Hãy nêu giá trị của các chữ số trong số 999 GV chốt : cùng là chữ số 9nhưng ỏ những vi trí khác nhau nên giá trị khác nhau . Vậy có thể nói giá trị của mổi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó c) Luyện tập : Bài 1: Yêu cầu HS đoc bài mẫu sau đó tự làm Yêu cầu HS đổi vở nhau để kiểm tra Gọi 1 HS đọc bài làm của mình cho lớp nghe GV nhận xét ghi điểm Bài 2: GV viết số 387 lên bảng và yêu cầu HS viết thành tổng GV nêu cách viết đúng và học sinh tự làm bài GV nhận xét ghi điểm Bài 3 : HS đọc Đề bài yêu cầu gì ? Giá trị của mổi chữ í số phụ thuộc vào điều gì ? GV viết số 45 và hỏi : Nêu giá trị của chữ số 5? Yêu cầu HS tựü làm Nhận xét ghi điểm 3 Củng cố dặn dò Nhận xét 2 HS lên bảng Viết số thích hợp vào chổ trống a) 110, 120, _-, , , b) 10987, , 10989, , , +HS nối tiếp nhau nhắc lại + HS lên bảng làm - lớp làm bảng con 10 đơn vị = 1chục 10 chục = 1 trăm 10 trăm = 1 nghìn 10 nghìn = 1 chục nghìn 10 chục nghìn = 1trăm nghìn - Trong hệ thập phân cứ 10 đơn vị ở 1 hàng tạo thành 1 đơn vị ở hàng trên liền tiếp nó - HS nhắc lại : ta gọi hệ thập phân vì cứ 10 đơn vị ở một hàng hợp lại thành một đơn vị ở hàng trên liền tiếp no + Hệ thập phân có 10 chữ số đó là các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +1 HS lên bbảng viết cả lớp viết bảng con . + 999, + 2005, + 685 402 793 . HS : Giá trị của chữ số 9 ở hàng đơn vị, số 9 ở hàng chục là 9 chục , ở hàng trăm là 9 trăm HS nhắc lại kết luận của GV + HS làm vào vở + HS đổi vở + 1 HS lên bảng viết 387 = 300 + 80 +7 +1 HS lên bảng làm ,lớp làm vào vở 1 HS đọc + Ghi giá tri của chữ số 5 trong mỗi số sau Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó Trong số 45 giá trị của chữ số 5 là5 đơn vị vì chữ số 5 thuộc hàng đơn vị lớp đơn vị 1 HS lên bảng làm cả lớp làm vào vở

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxViết số tự nhiên trong hệ thập phân.docx
Tài liệu liên quan