Kế hoạch bài dạy lớp 4 - Hoạt động trải nghiệm 4 - Chủ đề 1: An - Bum kỉ niệm đáng nhớ của tôi - Tiết 1: Hướng dẫn học sinh chuẩn bị theo chủ đề

Hoạt động 1. Khởi động - Kết nối chủ đề

* Mục tiêu: Giúp HS nhớ về các kỉ niệm của bản thân trong học tập cũng như trong các hoạt động khác nhau.

* Cách tiến hành:

1. GV ổn định tổ chức chơi trò chơi nhanh/ trí nhớ siêu đẳng:

- Điều gì em nhớ nhất trong ngày hôm qua?

- Điều gì em nhớ nhất trong tuần qua?

- Điều gì em nhớ nhất trong năm qua?

2. GV hỏi HS xem ai là người nhớ được nhiều nhất các kỉ niệm ngày hôm qua, tuần qua, năm qua. Sau đó yêu cầu những HS nhớ được nhiều nhất kể về những điều mình nhớ được.

3. GV dẫn dắt vào chủ đề: Khi chúng ta nhớ về quá khứ, đó cũng chính là nhớ về những kỉ niệm. Trong chủ đề hoạt động này, chúng ta sẽ làm an-bun để lưu giữ kỉ niệm thời kì bé thơ của mình.

Hoạt động 2. Hướng dẫn HS thực hiện các nhiệm vụ

* Mục tiêu: Nhằm giúp HS hiểu và có thể thực hiện các nhiệm vụ trong sách HS, thực hiện 1 sản phẩm chuẩn bị cho tiết học sau.

* Cách tiến hành:

Với nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2 và nhiệm vụ 5 của chủ đề này thì GV yêu cầu HS đọc thầm các nhiệm vụ. Tổ chức trao đổi:

+ Mời 1 vài HS nêu yêu cầu và cách thực hiện các nhiệm vụ.

+ GV nhắc lại cách làm của nhiệm vụ.

 

doc5 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 1373 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài dạy lớp 4 - Hoạt động trải nghiệm 4 - Chủ đề 1: An - Bum kỉ niệm đáng nhớ của tôi - Tiết 1: Hướng dẫn học sinh chuẩn bị theo chủ đề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 14 Tiết 1 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn: 31/11/2018 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 4 Ngày dạy: 03/12/2018 Chủ đề 1: AN-BUM KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ CỦA TÔI Tiết 1: HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHUẨN BỊ THEO CHỦ ĐỀ I. Mục tiêu: Sau chủ đề này, HS: - Xây dựng được an-bum về thành tích hay kỉ niệm đáng nhớ của bản thân. - Tự tin giới thiệu được thành tích hoặc kỉ niệm đáng nhớ của mình đã trình bày trong cuốn an-bum. - Biết tự hào và có ý thức rèn luyện để hoàn thiện bản thân. - Bước đầu hình thành năng lực tự chủ, tự giác tham gia hoạt động. II. Chuẩn bị: - GV: Giấy bìa màu, giấy trắng, hồ dán/băng dính, kéo,... ( các vật dụng để làm an-bum). - HS: Mang ảnh, tranh vẽ, các bài kiểm tra đáng nhớ... đến lớp. III. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1. Khởi động - Kết nối chủ đề * Mục tiêu: Giúp HS nhớ về các kỉ niệm của bản thân trong học tập cũng như trong các hoạt động khác nhau. * Cách tiến hành: 1. GV ổn định tổ chức chơi trò chơi nhanh/ trí nhớ siêu đẳng: - Điều gì em nhớ nhất trong ngày hôm qua? - Điều gì em nhớ nhất trong tuần qua? - Điều gì em nhớ nhất trong năm qua? 2. GV hỏi HS xem ai là người nhớ được nhiều nhất các kỉ niệm ngày hôm qua, tuần qua, năm qua. Sau đó yêu cầu những HS nhớ được nhiều nhất kể về những điều mình nhớ được. 3. GV dẫn dắt vào chủ đề: Khi chúng ta nhớ về quá khứ, đó cũng chính là nhớ về những kỉ niệm. Trong chủ đề hoạt động này, chúng ta sẽ làm an-bun để lưu giữ kỉ niệm thời kì bé thơ của mình. Hoạt động 2. Hướng dẫn HS thực hiện các nhiệm vụ * Mục tiêu: Nhằm giúp HS hiểu và có thể thực hiện các nhiệm vụ trong sách HS, thực hiện 1 sản phẩm chuẩn bị cho tiết học sau. * Cách tiến hành: Với nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2 và nhiệm vụ 5 của chủ đề này thì GV yêu cầu HS đọc thầm các nhiệm vụ. Tổ chức trao đổi: + Mời 1 vài HS nêu yêu cầu và cách thực hiện các nhiệm vụ. + GV nhắc lại cách làm của nhiệm vụ. GV yêu cầu HS thực hiện tại gia đình trong 1 tuần. Nhiệm vụ 3: Làm an-bum về kỉ niệm của em. 1.Yêu cầu cả lớp đọc nhiệm vụ 3 của chủ đề này trong sách HS. 2. GV hỏi HS: Em biết gì về an-bum, một cuốn an-bum gồm những gì? Để làm được an-bum, chúng ta có thể thực hiện như thế nào? 3. GV nêu cách làm cuốn an-bum: Cách dính các tờ giấy/bìa thể thành cuốn an-bum ( có thể kẹp ghim các trang an-bum, có thể dán các trang với nhau) 4. Thảo luận về dự định làm an-bum của HS: - Cách làm an-bum nào sẽ phù hợp với em? - Em có thể nhờ bố mẹ hỗ trợ những gì? GV gọi 1 vài HS trình bày ý tưởng làm an-bum của mình, nhận xét và đưa ra các lưu ý. 5. Dặn HS về nhà làm an-bum theo hướng dẫn trong sách hoặc chọn cách phù hợp với điều kiện của bản thân. Nhiệm vụ 4: Giới thiệu sản phẩm 1. GV yêu cầu HS đọc thầm nhiệm vụ 4 của chủ đề này trong sách HS. 2. Yêu cầu HS suy nghĩ về ý tưởng giới thiệu cuốn an-bum kỉ niệm của mình. 3. Mời 1 vài HS trình bày ý trưởng giới thiệu cuốn an-bum kỉ niệm. 4. Dặn HS về nhà thực hiện ý tưởng và rèn luyện trước gương/hoặc với người thân cách giới thiệu an-bum của mình. Hoàn thành việc 2, nhiệm vụ 4 trong sách HS. Hoạt động 3. Hoạt động tiếp nối 1. GV mời HS nhắc lại những việc cần chuẩn bị cho tiết hoạt động sau, khen ngợi, động viên HS. 2. Dặn HS về nhà: - Làm an-bum và sắp xếp các kỉ vật vào an-bum, chuẩn bị cho triễn lãm ở tiết 2 và 3. - Chuẩn bị bài giới thiệu về kỉ niệm của bản thân thong qua cuốn an-bum ( tiết 3). - Nhiệm vụ 6 có thể thực hiện sau tiết 3, chuẩn bị cho tiết 4. - CTHĐTQ điều khiển - Cả lớp hát - HS suy nghĩ - HS lần lượt trả lời - HS lắng nghe - HS thực hiện -1 HS đọc -HS thực hiện -HS trả lời - HS quan sát -HS thảo luận nhóm và chọn cách làm. -HS trình bày -HS lắng nghe - HS thực hiện -HS suy nghĩ -HS trình bày -HS lắng nghe và thực hiện - HS trả lời -HS lắng nghe và thực hiện Rút kinh nghiệm tiết dạy: .................................................................................................................... Tuần: 15 Tiết 2 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Ngày soạn: 07/11/2018 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 4 Ngày dạy: 10/12/2018 Chủ đề 1: AN-BUM KỈ NIỆM ĐÁNG NHỚ CỦA TÔI Tiết 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ I. Mục tiêu: Sau chủ đề này, HS: - Xây dựng được an-bum về thành tích hay kỉ niệm đáng nhớ của bản thân. - Tự tin giới thiệu được thành tích hoặc kỉ niệm đáng nhớ của mình đã trình bày trong cuốn an-bum. - Biết tự hào và có ý thức rèn luyện để hoàn thiện bản thân. - Bước đầu hình thành năng lực tự chủ, tự giác tham gia hoạt động. II. Chuẩn bị: - GV: Không gian hoạt động, kê bàn ghế để tạo khu triển lãm cho từng nhóm, các cuốn an-bum đã được sắp xếp theo các tổ ở vị trí đã được định trước. - HS: An-bum ảnh/tranh, kỉ vật, bài giới thiệu về cuốn an bum kỉ niệm. III. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1. Khởi động - Kết nối chủ đề * Mục tiêu: Giúp HS nhớ về các kỉ niệm của bản thân trong học tập cũng như trong các hoạt động khác nhau. * Cách tiến hành: 1. GV ổn định tổ chức chơi trò chơi nhanh/ trí nhớ siêu đẳng: - Điều gì em nhớ nhất trong ngày hôm qua? - Điều gì em nhớ nhất trong tuần qua? - Điều gì em nhớ nhất trong năm qua? 2. GV hỏi HS xem ai là người nhớ được nhiều nhất các kỉ niệm ngày hôm qua, tuần qua, năm qua. Sau đó yêu cầu những HS nhớ được nhiều nhất kể về những điều mình nhớ được. 3. GV dẫn dắt vào chủ đề: Khi chúng ta nhớ về quá khứ, đó cũng chính là nhớ về những kỉ niệm. Trong chủ đề hoạt động này, chúng ta sẽ làm an-bun để lưu giữ kỉ niệm thời kì bé thơ của mình. Hoạt động 2. Hướng dẫn HS thực hiện các nhiệm vụ * Mục tiêu: Nhằm giúp HS hiểu và có thể thực hiện các nhiệm vụ trong sách HS, thực hiện 1 sản phẩm chuẩn bị cho tiết học sau. * Cách tiến hành: Với nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2 và nhiệm vụ 5 của chủ đề này thì GV yêu cầu HS đọc thầm các nhiệm vụ. Tổ chức trao đổi: + Mời 1 vài HS nêu yêu cầu và cách thực hiện các nhiệm vụ. + GV nhắc lại cách làm của nhiệm vụ. GV yêu cầu HS thực hiện tại gia đình trong 1 tuần. Nhiệm vụ 3: Làm an-bum về kỉ niệm của em. 1.Yêu cầu cả lớp đọc nhiệm vụ 3 của chủ đề này trong sách HS. 2. GV hỏi HS: Em biết gì về an-bum, một cuốn an-bum gồm những gì? Để làm được an-bum, chúng ta có thể thực hiện như thế nào? 3. GV nêu cách làm cuốn an-bum: Cách dính các tờ giấy/bìa thể thành cuốn an-bum ( có thể kẹp ghim các trang an-bum, có thể dán các trang với nhau) 4. Thảo luận về dự định làm an-bum của HS: - Cách làm an-bum nào sẽ phù hợp với em? - Em có thể nhờ bố mẹ hỗ trợ những gì? GV gọi 1 vài HS trình bày ý tưởng làm an-bum của mình, nhận xét và đưa ra các lưu ý. 5. Dặn HS về nhà làm an-bum theo hướng dẫn trong sách hoặc chọn cách phù hợp với điều kiện của bản thân. Nhiệm vụ 4: Giới thiệu sản phẩm 1. GV yêu cầu HS đọc thầm nhiệm vụ 4 của chủ đề này trong sách HS. 2. Yêu cầu HS suy nghĩ về ý tưởng giới thiệu cuốn an-bum kỉ niệm của mình. 3. Mời 1 vài HS trình bày ý trưởng giới thiệu cuốn an-bum kỉ niệm. 4. Dặn HS về nhà thực hiện ý tưởng và rèn luyện trước gương/hoặc với người thân cách giới thiệu an-bum của mình. Hoàn thành việc 2, nhiệm vụ 4 trong sách HS. Hoạt động 3. Hoạt động tiếp nối 1. GV mời HS nhắc lại những việc cần chuẩn bị cho tiết hoạt động sau, khen ngợi, động viên HS. 2. Dặn HS về nhà: - Làm an-bum và sắp xếp các kỉ vật vào an-bum, chuẩn bị cho triễn lãm ở tiết 2 và 3. - Chuẩn bị bài giới thiệu về kỉ niệm của bản thân thong qua cuốn an-bum ( tiết 3). - Nhiệm vụ 6 có thể thực hiện sau tiết 3, chuẩn bị cho tiết 4. - CTHĐTQ điều khiển - Cả lớp hát - HS suy nghĩ - HS lần lượt trả lời - HS lắng nghe - HS thực hiện -1 HS đọc -HS thực hiện -HS trả lời - HS quan sát -HS thảo luận nhóm và chọn cách làm. -HS trình bày -HS lắng nghe - HS thực hiện -HS suy nghĩ -HS trình bày -HS lắng nghe và thực hiện - HS trả lời -HS lắng nghe và thực hiện Rút kinh nghiệm tiết dạy: ....................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao an HDTN4_12504743.doc
Tài liệu liên quan