Giáo trình Nhập môn Hệ quan trị cơ sở dữ liệu DB2

Sơ đồ là không gian tên (name spaces) cho tập hợp các đối tượng dữ liệu. Chức năng chính của chúng như sau:

- Cung cấp cho bạn các chỉ dẫn của quyền sở hữu các đối tượng hay các mối quan hệ đối với một ứng dụng

- Gom nhóm các đối tượng có mối quan hệ với nhau

pdf224 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2044 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Nhập môn Hệ quan trị cơ sở dữ liệu DB2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhap_mon_csdl_db2_9_5.pdf
Tài liệu liên quan