Giáo trình polymer

Nhiệt dung của vật chất phụ thuộc vào số bậc tự do tức là cách thức vận động (chuyển động) của các phần tử.

- Ở trạng thái mềm cao do chuyển động nhiệt lớn nên sô bậc tự do lớn dẫn đến nhiệt dung lớn

- Ở trạng thái thủy tinh chuyển động nhiệt bé nên số bậc tự do bé dẫn đến nhiệt dung bé

Vì vậy do sự thay đổi nhiệt dung theo nhiệt độ ta sẽ xác định được nhiệt độ hóa thủy tinh

pdf114 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 3519 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình polymer, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiao trinh polymer.pdf
Tài liệu liên quan