Luận văn Về các điểm rốn trên đa tạp con nửa Riemann

(Bản scan)

Luận văn Về các điểm rốn trên đa tạp con nửa Riemann

Mục lục

Lời nói đầu

Chương 1: Kiến thức cơ sở

1. Liên thống Levi-Civita trên đa tạp nửa Riemann

2. Độ cong của đa tạp con

Chương 2: Tính rốn trên đa tạp con nửa Riemann

1. Điểm rốn của đa tạp con nửa Riemann

2. Rốn hoàn toàn của siêu mặt

Kết luận

pdf33 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1756 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Về các điểm rốn trên đa tạp con nửa Riemann, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf288.pdf
Tài liệu liên quan