Giáo trình tin học cơ bản - Microsoft Excel

Địa chỉ trong excel

Trong excel một khái niệm quan trọng để làm việc với các ô dữ liệu đó là địa chỉ. Mỗi ô trong excel được coi là một địa chỉ, căn cứ vào địa chỉ ta có thể tính toán và tổng hợp dữ liệu, sắp xếp dữ liệu một cách hiệu quả và dễ dàng

Nếu ô chứa công thức tham chiếu đến các ô khác, mỗi cách mang lại một kết quả khác nhau và có thể sử dụng khác nhau trong excel vì vậy hiểu được sử khác biệt này là rất quan trọng

pdf82 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1802 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình tin học cơ bản - Microsoft Excel, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiaotrinhtinhoccobanEXCEL.pdf