Hiệp hội doanh nghiệp khảo sát, so sánh và khuyến nghị

NỘI DUNG 3

CHỮ VIẾT TẮT 5

BẢNG 7

HÌNH VẼ 7

GIỚI THIỆU 9

1. ĐIỀU TRA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 11

1.1 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 11

1.2 ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 17

1.2.1 CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP AN GIANG 17

1.2.2 CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HƯNG YÊN 18

1.2.3 CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP ĐẮK LẮL 18

1.2.4 CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP QUẢNG NAM 19

1.2.5 ĐIỀU TRA CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP: TỔNG SỐ ĐIỂM, TÍNH THEO % 19

2. TẦM NHÌN CỦA MỘT MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỀN VỮNG 23

2.1 MÔ HÌNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP CẤP TỈNH – CẤP TRUNG 23

2.2 TẦM NHÌN VỀ ĐIỀU KIỆN Khung ĐỐI VỚI CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP –

CẤP VĨ MÔ 23

3. THỰC TẾ VỀ CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TẠI CÁC TỈNH CỦA VIỆT NAM 25

3.1 THỦ TỤC THÀNH LẬP 25

3.2 QUAN ĐIỂM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VỀ VAI TRÒ

CỦA CÁC HIỆP HỘI TRONG PHÁT TRIỂN DNNVV 25

4. HỖ TRỢ CÁC HIỆP HỘI NGÀNH vùng ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 29

4.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC THÀNH LẬP HIỆP HỘI NGÀNH CẤP VÙNG 30

4.2 CÁC DỊCH VỤ VÀ CHỨC NĂNG CÓ THỂ CUNG CẤP 31

ĐỀ XUẤT 33

PHỤ LỤC 91

3

pdf151 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1844 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hiệp hội doanh nghiệp khảo sát, so sánh và khuyến nghị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHIỆP HỘI DOANH NGHIỆP Khảo sát, So sánh và Khuyến nghị.pdf
Tài liệu liên quan