Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại công ty Cao Su Sao Vàng

Tiêu đề trang

LỜI NÓI ĐẦU 01

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG 02

I- Lịch sử hình thành và phát triển 02

II-Cơ cấu tổ chức bộ máy quản ký và sản xuất kinh doanh 04

1-.Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất. 04

2- Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh 06

3-Quy trình công nghệ sản xuất của công ty 07

CHƯƠNG II.ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG. 09

I- Cơ cấu tổ chức 09

II- Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty 12

CHƯƠNG III- THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN CHỦ YẾU TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG.

14

I. Kế toán nguyên vật liệu 14

1 Chứng từ sủ dụng và luân chuyển chứng từ 14

2 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty Cao Su Sao Vàng. 18

3- Hạch toán tổng hợp NVL tại công ty cao su Sao Vàng 20

II. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 25

1.Hệ thống tài khoản sử dụng 25

2.Hệ thống chứng từ, sổ sách sử dụng trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

 

Tiêu đề 26

III. KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG

28

A.KẾ TOÁN THÀNH PHẨM 28

1.Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ trong hạch toán thành phẩm tại Công ty 28

2Hạch toán chi tiết thành phẩm 29

3.Hạch toán tổng hợp thành phẩm

30

B.KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY

30

1.Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng của Công ty 30

2. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty 31

2.1 Các sổ sách và chứng từ sử dụng 31

2.2 Hạch toán chi tiết 31

2.3 Hạch toán tổng hợp 32

 

CHƯƠNG III.ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG 33

I.ƯU ĐIỂM 34

1.Về bộ máy kế toán 34

2.Về tổ chức công tác kế toán

II. NHƯỢC ĐIỂM 35

KẾT LUẬN 36

Phụ lục 37

 

doc45 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2131 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại công ty Cao Su Sao Vàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại công ty Cao Su Sao Vàng.DOC
Tài liệu liên quan