Hướng dẫn học Lớp 2 - tuần 9 + 10

MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 55

 Ngày dạy : Thứ hai, / . / 2017

I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức

- HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong.

- Làm một số bài tập trong Vở cùng em học Toán.

- Luyện đọc : Sáng kiến của bé Hà

- Rèn chữ : Sáng kiến của bé Hà

2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng tính toán, đọc diễn cảm, viết chữ đẹp.

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

- GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học.

 

doc13 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 407 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn học Lớp 2 - tuần 9 + 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 9 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 49 Ngày dạy : Thứ hai, / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Cùng em học Toán - Làm một số bài tập trong Cùng em học Tiếng Việt - Ôn tập về từ chỉ sự vật. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng phân biệt từ. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Cùng em học Toán tiết 1 3. Làm bài tập thêm: 4.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - GV y/c HS làm BT 1,2 - Gọi HS chữa bài -NX. - Yêu cầu hs là bài tập vào vở :Chia các từ:hươu, cây cam, giá sách, bác sĩ, công nhân,gấu,cần cẩu,cây na thành 4 nhóm: +Từ chỉ người: +Từ chỉ đồ vật: +Từ chỉ con vật: +Từ chỉ cây cối: - Gv q/s , nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài -HS làm bài - HS chữa bài - NX - Hs viết vào vở tăng cường . Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 9 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 50 Ngày dạy : Thứ ba, / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Cùng em học Toán, Tiếng việt - Ôn luyện về phép tính có chứa đơn vị lít 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, viết chữ đẹp. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Cùng em học Toán tiết 1 3. Làm Cùng em học Tiếng Việt phần Tập đọc-Chính tả 4. Làm bài tập thêm: 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs làm bài tập 3,4 - GV nhận xét - GV y/c HS làm BT - Gọi HS chữa bài -NX. Yêu cầu học sinh: Tính: 38l + 25l – 12l = 42l + 20l + 19l= 96l – 23l – 23l= Gv quan sát giúp đỡ hs. - Yêu cầu hs chữa bài - Gv nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - Hs viết vào vở tăng cường -Hs chữa bài - Nhận xét Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 9 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 51 Ngày dạy : Thứ tư, / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Cùng em học Toán 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, đặt câu kiểu “ Ai là gì?” 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2. Làm Vở Cùng em học Toán Tiết 2 3. Làm thêm BT: 4.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs làm bài tập - GV nhận xét - Y/c Hs làm BT - Y/c HS đặt hai câu, giới thiệu về nghề nghiệp của bố em, mẹ em hoặc người thân trong gia đình, họ hàng em. Gv quan sát, giúp đỡ học sinh. Lưu ý Hs cách trình bày câu: Chữ cái đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm. - GV Nx - Gv nhận xét - Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - Hs làm vào vở tăng cường - 2 hs lên bảng làm - HS nx. - TL - Hs lắng nghe Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 9 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 52 Ngày dạy : Thứ năm, / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở Cùng em học Toán. - Ôn tập bài toán về ít hơn. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Vở Cùng em học Toán tiết 3 3. Làm bài tập thêm: 4.Rèn chữ : Người mẹ hiền 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs làm bài tập 1,2 - GV nhận xét Yêu cầu học sinh giải bài toán: Can lớn đựng được 18l, can bé đựng được ít hơn can lớn 5l. Hỏi can bé đựng được bao nhiêu lít? - Gv quan sát, giúp đỡ học sinh – NX. - Y/c HS viết vào vở đoạn 3 - GV q/s , giúp đỡ HS. - Gv nhận xét .Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - Hs viết vào vở tăng cường. Hs chữa bài Nhận xét Hs viết vở tăng cường. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 9 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 53 Ngày dạy : Thứ năm, / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở Cùng em học Tiếng Việt 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Vở Cùng em học Tiếng Việt phần Luyện từ và câu 3.Rèn chữ : Người mẹ hiền 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs làm bài tập 1,2,3 - GV nhận xét - Y/c HS viết vào vở đoạn 3 - GV q/s , giúp đỡ HS. - Gv nhận xét .Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - Hs viết vở tăng cường. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 9 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 54 Ngày dạy : Thứ sáu, / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở cùng em học Toán, Tiếng việt 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán,tìm số hạng chưa biết. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Vở Cùng em học Toán 3.Làm Cùng em học Tiếng Việt phần LTVC 4. Bài tập làm thêm 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs làm bài tập 1,2,3 - GV nhận xét - Y/c HS làm BT 4,5 - Gv quan sát, giúp đỡ học sinh. - GV nx. Yêu cầu hs tìm y: y + 15 = 39 48 + y = 99 y + 21 = 63 - Gv nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - Hs làm việc nhóm đôi - 1 số em đọc bài làm - NX - Hs lắng nghe -Hs làm vở tăng cường Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 10 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 55 Ngày dạy : Thứ hai, / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở cùng em học Toán. - Luyện đọc : Sáng kiến của bé Hà - Rèn chữ : Sáng kiến của bé Hà 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, đọc diễn cảm, viết chữ đẹp. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Cùng em học Toán tiết 1 3. Luyện đọc diễn cảm: Sáng kiến của bé Hà 4. Rèn chữ : Sáng kiến của bé Hà 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - GV y/c HS làm BT1,2 - Gọi HS chữa bài -NX. - Gọi 1 HS đọc cả bài - Hỏi :Qua câu chuyện giúp em hiểu điều gì? - Luyện đọc diễn cảm, phân vai toàn bài. Chú ý ngữ điệu. - Gv nx. - Cho Hs rèn chữ: Người mẹ hiền (Đ3) - Gv q/s , nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài -HS làm bài - HS chữa bài - NX - Hs đọc bài - TL -Hs luyện đọc nhóm - 1, 2 nhóm đọc- Nx - Hs viết vào vở tăng cường . TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 10 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 56 Ngày dạy : Thứ ba, / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở cùng em học Toán, Tiếng Việt - Rèn chữ hoa H. 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, viết chữ đẹp. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Vở cùng em học Toán tiết 1 3. Rèn chữ: Chữ hoa H và dòng ứng dụng : Hai sương một nắng 4.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs làm bài tập 3,4 - GV nhận xét - Y/c HS nhắc lại cách viết chữ hoa H. - Y/c HS viết 1 dòng chữ H hoa cỡ vừa, 1 dòng chữ H hoa cỡ nhỏ, 1 dòng : “Hai sương một nắng.” cỡ nhỏ - Gv quan sát, giúp đỡ học sinh. - Gv nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - Hs viết vào vở tăng cường Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 10 G v : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 57 Ngày dạy : Thứ tư, / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở cùng em học Toán, Tiếng Việt 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, trình bày câu và tìm từ chỉ hoạt động, trạng thái. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2. Làm Vở Cùng em học Toán tiết 2 3. Làm vở Cùng em học TV môn Luyện từ và câu 4. Làm BT: 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs làm bài tập 1,2, 3 - GV nhận xét - Y/c Hs làm BT 1,2,3 - Y/c HS gạch chân dưới từ chỉ người trong gia đình trong các từ sau:giáo viê, ông , mẹ, bác sĩ, bà nội, con cái, kĩ sư, anh cả, học sinh. - GV Nx - Gv nhận xét - Dặn dò về nhà - Hs làm bài - HS nhẩm - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - Hs làm bài - Hs làm vào vở tăng cường - 1 hs lên bảng làm - HS nx. - TL - Hs lắng nghe Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 10 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 58 Ngày dạy : Thứ năm, / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở cùng em học Toán. - Đọc diễn cảm bài : Thương ông 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, đọc, . 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Vở cùng em học Toán 3. Luyện đọc bài thơ: Thương ông 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs làm bài tập 1,2,3 - GV nhận xét - Gọi 1 HS đọc cả bài - HD HS luyện đọc bài thơ:Thương ông - Gv nhận xét . - Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - HSG đọc bài - LĐ theo nhóm đôi - 1 số em đọc- Nx - Hs lắng nghe Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 10 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 59 Ngày dạy : Thứ năm, / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở cùng em học Tiếng Việt - Rèn chữ : Thương ông 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, luyện chữ . 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm Vở cùng em học TV phần Tập đọc – chính tả 4.Rèn chữ : Ông và cháu 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs làm bài tập 1,2 - GV nhận xét Yêu cầu hs viết bài :Ông và cháu - Y/c HS viết vào vở 2 khổ thơ đầu - GV q/s , giúp đỡ HS. - Gv nhận xét .Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - Hs viết vào vở tăng cường. - Hs lắng nghe Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: TrƯêng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 10 Gv : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 MÔN : HƯỚNG DẪN HỌC – Tiết 60 Ngày dạy : Thứ sáu, / . / 2017 I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : - HS hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa làm xong. - Làm một số bài tập trong Vở cùng em học Tiếng Việt . 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng tính toán, viết đoạn văn 3. Thái độ: Yêu thích môn học. - GD KNS: Ra quyết định và giải quyết vấn đề, tự học... II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 30’ 5’ 1.Hs hoàn thành bài tập buổi sáng. 2.Làm cùng em học Toán tiết 3 3. HS làm cùng em học TV phần LTVC - TLV 4. BT làm thêm: Tìm x: x + 15 = 39 48 + x =99 21 + x = 63 5.Củng cố, dặn dò - Hs nào chưa xong bài tập buổi sáng thì hoàn thành nốt bài - Hs làm bài tập 4,5 - GV nhận xét - Y/c HS làm BT 4, 5. - Gv quan sát, giúp đỡ học sinh. - GV nx. - Yêu cầu hs làm vở tăng cường - Gv nhận xét - GV chốt lại các kiến thức trọng tâm.Dặn dò về nhà - Hs làm bài - Hs làm bài - HS chữa bài - Nhận xét, bổ sung - HS làm bài - 1 số em đọc bài làm - NX -Hs làm vở tăng cường Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochdh tuần 9 + 10.doc