Hướng dẫn kỹ năng sử dụng MS Excel 2003

Mục lục

Bài 1: Giới thiệu phần mềm xử lí bảng tính MS Excel 2003

Bài 2: Kĩ năng tạo và hiệu chỉnh dữ liệu trên bảng tính - quản lý bảng tính

Bài 3: Tính toán trên sheet trên bảng tính

Bài 4: hàm logic và hàm IF

Bài 5: Hàm thống kê đếm và hàm thời gian

Bài 6: Hàm chuỗi

Bài 7: hàm dò tìm VLOOKUP, HLOOKUP

Bài 8: Sắc xếp và rút trích dữ liệu

Bài 9: Vẽ đồ thị

pdf111 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 5642 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn kỹ năng sử dụng MS Excel 2003, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGIAOTRINHEXCEL.pdf