Hướng dẫn quản lý môi trường trong đầu tư nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam

Nuôi tôm hùm tại Việt Nam chưa được xem xét áp dụng vào xóa đói giảm nghèo vì nó đòi hỏi đầu tư cao cho giống và thức ăn. Tuy nhiên, nuôi có thể góp phần xóa đói giảm nghèo nhờ việc thu hoạch giống tự nhiên và đánh bắt cá tạp để cung cấp cho nuôi tôm hùm vì người nghèo có thể làm công việc này.

pdf250 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1508 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn quản lý môi trường trong đầu tư nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHướng dẫn quản lý môi trường trong đầu tư nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam.pdf
Tài liệu liên quan