Hướng dẫn thực hành MS- Excel 2003

Hàm Hlookup (Horizontal Lookup)

Công dụng: Là loại hàm tìm kiếm và lấy giá trị từ bảng phụ lên bảng chính. Bằng cách: hàm lấy một giá trị trên bảng chính làm mã tìm kiếm đi so sánh với các giá rị trên hàng đầu tiên của bảng phụ. Khi tìm thấy giá trị làm mã trên hàng đầu tiên của bảng phụ, hàm sẽ lấy một giá trị tương ứng cùng một cột trên hàng khai thác chỉ định

Dạng thức =Hlookup(Lookup_value,Table_array,Row_index_num,Lookup_type)

pdf38 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2615 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn thực hành MS- Excel 2003, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHuongdanthuchanhMSExcel2003.pdf
Tài liệu liên quan