Kỳ thi THPT quốc gia năm học 2016 – 2017 môn thi: Toán

Câu 7: [2D4-1] Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai?

A. Môđun của số phức là một số ảo.

B. Môđun của số phức là một số thực dương.

C. Môđun của số phức là một số thực không âm.

D. Môđun của số phức là .

Lời giải

Chọn A.

 

doc20 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 510 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kỳ thi THPT quốc gia năm học 2016 – 2017 môn thi: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT TPHCM CỤM 5 CM THPT ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn thi: TOÁN Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề Số báo danh: Họ và tên thí sinh: . [2D2-2] Giải bất phương trình . A. . B. . C. . D. . [2H2-2] Trong không gian cho hình chữ nhật có . Tính diện tích xung quanh của hình trụ khi quay đường gấp khúc xung quanh trục . A. . B. . C. . D. . [2D1-1] Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ? A. Hàm số nghịch biến trên . B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. C. Hàm số đồng biến trên . D. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. [2D4-2] Trong mặt phẳng tọa độ , cho số phức thỏa mãn. Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức . A. Một đường thẳng. B. Một đường tròn. C. Một hyperbol. D. Một elip. [2D2-1] Tìm tập xác định của hàm số A. . B. . C. . D. . [2H3-1] Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm thỏa mãn hệ thức . Tọa độ của điểm là A. . B. . C. . D. . [2D4-1] Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai? A. Môđun của số phức là một số ảo. B. Môđun của số phức là một số thực dương. C. Môđun của số phức là một số thực không âm. D. Môđun của số phức là . [2D1-2] Cho hình chóp có vuông góc với mặt phẳng , đáy là hình chữ nhật có , . Cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc . Tính thể tích khối chóp theo . A. . B. . C. . D. . [2D3-2] Cho và đặt . Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là mệnh đề sai ? A. . B. . C. . D. . [2D4-1] Xác định phần ảo của số phức A. . B. . C. . D. . [2D2-1] Cho biểu thức . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. . B. . C. . D. . [2D2-2] Giải bất phương trình A. . B. . C. . D. . [2D2-1] Với các số thực dương , bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. . B. . C. . D. . [2D3-2] Một vật chuyển động với gia tốc . Vận tốc ban đầu của vật là . Hỏi vận tốc của vật là bao nhiêu sau khi chuyển động với gia tốc đó được . A. . B. . C. . D. . [2D2-2] Tìm tập nghiệm của bất phương trình . A. . B. .C. . D. . [2D2-2] Cho , là các số thực dương, Rút gọn biểu thức: A. B. C. D. [2D2-3] Một tờ “siêu giấy” dày có thể gấp được vô hạn lần. Hỏi sau bao nhiêu lần gấp thì tờ giấy này đụng mặt trăng. Biết khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng là A. . B. . C. . D. . [2D1-2] Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn A. B. C. D. [2D1-2] Hàm số nghịch biến trên khoảng nào? A. B. C. D. [2D2-2] Dân số thế giới được tính theo công thức trong đó là dân số của năm làm mốc tính, là dân số sau năm, là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Biết rằng dân số Việt Nam vào thời điểm giữa năm là triệu người và tỉ lệ tăng dân số là năm. Nếu tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi thì sau bao nhiêu năm dân số Việt Nam có khoảng triệu người? A. . B. . C. . D. . [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ cho hai đường thẳng và . Khi đó: A. song song . B. trùng . C. cắt . D. và chéo nhau. [2H2-1] Cho hình nón có bán kính đường tròn đáy là và diện tích hình tròn đáy bằng diện tích xung quanh của hình nón. Tính thể tích khối nón: A. B. C. D. [2D3-2] Tính tích phân . A. B. C. D. [2D1-1] Tìm cực tiểu của hàm số . A. B. C. D. [2D3-2] Tìm nguyên hàm của hàm số . A. . B. . C. . D. . [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu. Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với tại điểm . A. . B. . C. . D. . [2D1-2] Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. . B. . C. . D. . [2D2-2] Phương trình có bao nhiêu nghiệm? A. . B. . C. . D. . [2D4-3] Cho số phức thỏa mãn . Tìm môđun của số phức A. B. . C. . D. . [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm và . Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng. A. . B. . C. . D. . [2H3-3] Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng và . Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với cả hai đường thẳng và A. . B. . C. . D. . [2D3-2] Biết với , là các số nguyên. Tính . A. . B. . C. . D. . [2H1-3] Một Bác nông dân cần xây dựng một hố ga không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có thể tích , tỉ số giữa chiều cao của hố và chiều rộng của đáy bằng . Hãy xác định diện tích của đáy hố ga để khi xây tiết kiệm nguyên vật liệu nhất? A. . B. . C. . D. . [2D1-2] Cho hàm số xác định và có đạo hàm . Đồ thị của hàm số như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hàm số đồng biến trên khoảng . B. Hàm số đồng biến trên khoảng . C. Hàm số có ba điểm cực trị. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng . [2D4-3] Cho số phức thỏa mãn điều kiện . Tập hợp các điểm biểu diễn của tạo thành một hình phẳng. Tính diện tích của hình phẳng đó A. . B. . C. . D. . [2D1-2] Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt đều có hoành độ lớn hơn . A. . B. . C. . D. . [2H3-3] Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho các điểm , , và điểm thay đổi trên mặt phẳng tọa độ . Tìm giá trị lớn nhất của . A. . B. . C. . D. . [2D3-3] Cho . Tính A. . B. . C. . D. . [2D3-4] Trong đợt hội trại “Khi tôi 18” được tổ chức tại trường THPT X, Đoàn trường có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật , phần còn lại sẽ được trang trí hoa văn cho phù hợp. Chi phí dán hoa văn là 100.000 đồng cho một bảng. Hỏi chi phí thấp nhất cho việc hoàn tất hoa văn trên pano sẽ là bao nhiêu (làm tròn đến hàng nghìn)? A. 615.000 (đồng). B. 450.000 (đồng). C. 451.000 (đồng). D. 616.000 (đồng). [2H3-4] Một cốc nước có dạng hình trụ chiều cao là , đường kính đáy là , lượng nước ban đầu trong cốc cao . Thả vào cốc nước 5 viên bi hình cầu có cùng đường kính là . Hỏi sau khi thả 5 viên bi, mực nước trong cốc cách miệng cốc bao nhiêu ? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). A. . B. . C. . D. . [2D2-1] Với các số thực dương , bất kì, . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. B. C. D. [2D2-2] Gọi , là nghiệm của phương trình . Tính giá trị của biểu thức . A. . B. . C. . D. . [2D2-3] Tìm số nghiệm của phương trình . A. 1. B. 2016. C. 2017. D. 0. [2H2-3] Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông cân tại , , mặt bên là tam giác vuông cân tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . A. . B. . C. . D. . [2D2-3] Cho là số nguyên dương, tìm sao cho A. 2017. B. 2019. C. 2016. D. 2018. [2D3-3] Cho hình thang cong giới hạn bởi các đường , , và trục hoành. Đường thẳng chia thành hai phần có diện tích là và như hình vẽ dưới đây. Tìm tất cả giá trị thực của để . A. . B. . C. . D. . [2H3-3] Trong không gian với hệ tọa độ , tìm tất cả các giá trị của tham số để phương trình là phương trình của một mặt cầu A. . B. . C. . D. . [2H3-3] Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm và đường thẳng . Tìm tọa độ hình chiếu của trên A. . B. . C. . D. . [2D4-3] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để số phức có phần thực dương A. B. C. D. [2H3-2] Trong không gian với hệ trục tọa độ cho điểm . Gọi , , lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm trên các trục , , . Viết phương trình mặt phẳng A. . B. . C. . D. . ----------HẾT---------- BẢNG ĐÁP ÁN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B B D A A D A A A A B D C B B A B C D B A C D C D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B D A B D C D D C D B D C C C A B A A C A C C B C HƯỚNG DẪN GIẢI [2D2-2] Giải bất phương trình . A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn B. Ta có . [2H2-2] Trong không gian cho hình chữ nhật có . Tính diện tích xung quanh của hình trụ khi quay đường gấp khúc xung quanh trục . A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn B. Trong tam giác vuông tại có . Hình trụ có bán kính và chiều cao . Do đó diện tích xung quanh của hình trụ là . [2D1-1] Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng ? A. Hàm số nghịch biến trên . B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. C. Hàm số đồng biến trên . D. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. Lời giải Chọn D. Ta có . [2D4-2] Trong mặt phẳng tọa độ , cho số phức thỏa mãn. Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức . A. Một đường thẳng. B. Một đường tròn. C. Một hyperbol. D. Một elip. Lời giải Chọn A. Gọi . . [2D2-1] Tìm tập xác định của hàm số A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn A. Ta có điều kiện xác định của hàm số là Vậy tập xác định là . [2H3-1] Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm thỏa mãn hệ thức . Tọa độ của điểm là A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn D. Ta có nên tọa độ của vectơ [2D4-1] Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai? A. Môđun của số phức là một số ảo. B. Môđun của số phức là một số thực dương. C. Môđun của số phức là một số thực không âm. D. Môđun của số phức là . Lời giải Chọn A. [2D1-2] Cho hình chóp có vuông góc với mặt phẳng , đáy là hình chữ nhật có , . Cạnh bên tạo với mặt phẳng đáy một góc . Tính thể tích khối chóp theo . A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn A. Có là hình chiếu vuông góc của nên do đó Mà Xét tam giác có Suy ra: [2D3-2] Cho và đặt . Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là mệnh đề sai ? A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn A. Xét B: ta có nên B đúng Xét C: nên C đúng Xét D: Đổi cận: nên nên D đúng Do đó: A sai [2D4-1] Xác định phần ảo của số phức A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn A. Ta có nên phần ảo của số phức là . [2D2-1] Cho biểu thức . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn B. Do nên . [2D2-2] Giải bất phương trình A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn D. Đặt , với Bất phương trình trở thành ( do ) Vậy . [2D2-1] Với các số thực dương , bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn C. Với các số thực dương , bất kì thì ta có . [2D3-2] Một vật chuyển động với gia tốc . Vận tốc ban đầu của vật là . Hỏi vận tốc của vật là bao nhiêu sau khi chuyển động với gia tốc đó được . A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn B. Vận tốc của vật: . [2D2-2] Tìm tập nghiệm của bất phương trình . A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn B . [2D2-2] Cho , là các số thực dương, Rút gọn biểu thức: A. B. C. D. Lời giải Chọn A. . [2D2-3] Một tờ “siêu giấy” dày có thể gấp được vô hạn lần. Hỏi sau bao nhiêu lần gấp thì tờ giấy này đụng mặt trăng. Biết khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng là A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn B. Độ dài giấy sau một lần gấp Độ dài giấy sau hai lần gấp Độ dài giấy sau ba lần gấp Từ giả thiết ta có Suy ra [2D1-2] Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn A. B. C. D. Lời giải Chọn C. hoặc (loại vì) , , . , . [2D1-2] Hàm số nghịch biến trên khoảng nào? A. B. C. D. Lời giải Chọn D. , Bảng xét dấu Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng [2D2-2] Dân số thế giới được tính theo công thức trong đó là dân số của năm làm mốc tính, là dân số sau năm, là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Biết rằng dân số Việt Nam vào thời điểm giữa năm là triệu người và tỉ lệ tăng dân số là năm. Nếu tỉ lệ tăng dân số hàng năm không đổi thì sau bao nhiêu năm dân số Việt Nam có khoảng triệu người? A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn B. Lấy giữa năm làm mốc tính, ta có , , Ta có . [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ cho hai đường thẳng và . Khi đó: A. song song . B. trùng . C. cắt . D. và chéo nhau. Lời giải Chọn A. Ta có: có vectơ chỉ phương có vectơ chỉ phương Vì nên cùng phương . Chọn ta thấy Vậy: [2H2-1] Cho hình nón có bán kính đường tròn đáy là và diện tích hình tròn đáy bằng diện tích xung quanh của hình nón. Tính thể tích khối nón: A. B. C. D. Lời giải Chọn C. Diện tích hình tròn đáy là: Diện tích xung quanh hình nón là: Vì Vậy thể tích khối nón là: [2D3-2] Tính tích phân . A. B. C. D. Lời giải Chọn D. [2D1-1] Tìm cực tiểu của hàm số . A. B. C. D. Lời giải Chọn C. Ta có: Vậy hàm số đạt cực tiểu tại [2D3-2] Tìm nguyên hàm của hàm số . A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn D. Đặt Ta được: [2H3-2] Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt cầu. Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với tại điểm . A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn B. Mặt cầucó tâm Mặt phẳng qua và có vectơ pháp tuyến Phương trình mặt phẳng . [2D1-2] Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn D. Dựa vào đồ thị ta , hàm số có ba cực trị nên Điểm cực tiểu nằm phái trên nên . [2D2-2] Phương trình có bao nhiêu nghiệm? A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn A. . [2D4-3] Cho số phức thỏa mãn . Tìm môđun của số phức A. B. . C. . D. . Lời giải Chọn B. Đặt . [2H3-2]Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm và . Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng. A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn D. Gọi là trung điểm , suy ra . . Mặt phẳng qua và có vectơ pháp tuyến . Phương trình mặt phẳng . [2H3-3] Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng và . Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với cả hai đường thẳng và A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn C. Gọi là đoạn vuông góc chung của và . Khi đó mặt cầu cần tìm có tâm là trung điểm và bán kính . Gọi , . Suy ra . Ta có: . Suy ra suy ra và nên ta chọn C. [2D3-2] Biết với , là các số nguyên. Tính . A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn D. Ta có: nên . [2H1-3] Một Bác nông dân cần xây dựng một hố ga không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có thể tích , tỉ số giữa chiều cao của hố và chiều rộng của đáy bằng . Hãy xác định diện tích của đáy hố ga để khi xây tiết kiệm nguyên vật liệu nhất? A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn D Gọi lần lượt là chiều dài, chiều rộng và chiều cao của hố ga hình hộp chữ nhật. Ta có và . Và Dấu « = » xảy ra khi và . [2D1-2] Cho hàm số xác định và có đạo hàm . Đồ thị của hàm số như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Hàm số đồng biến trên khoảng . B. Hàm số đồng biến trên khoảng . C. Hàm số có ba điểm cực trị. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng . Lời giải Chọn C. Theo đồ thị ta thấy đổi dấu 3 lần nên hàm số có ba điểm cực trị. [2D4-3] Cho số phức thỏa mãn điều kiện . Tập hợp các điểm biểu diễn của tạo thành một hình phẳng. Tính diện tích của hình phẳng đó A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn D. Ta có nên hình phẳng bên trong đường tròn bán kính là 5 và bên ngoài đường tròn bán kính 3 nên diện tích cần tìm là . [2D1-2] Cho hàm số có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt đều có hoành độ lớn hơn . A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn B. Từ đồ thị hàm số ta dễ thấy để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt đều có hoành độ lớn hơn thì điều kiện của tham số là . [2H3-3] Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho các điểm , , và điểm thay đổi trên mặt phẳng tọa độ . Tìm giá trị lớn nhất của . A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn D. Phương trình . Ta có khác phía so với mặt phẳng . VTPT của là: . Phương trình đường thẳng qua , vuông góc với là: . Khi đó . Gọi là điểm đối xứng với qua . Ta có: . Khi đó . Vậy thẳng hàng. [2D3-3] Cho . Tính A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn C. Ta có . Đặt . [2D3-4] Trong đợt hội trại “Khi tôi 18” được tổ chức tại trường THPT X, Đoàn trường có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật , phần còn lại sẽ được trang trí hoa văn cho phù hợp. Chi phí dán hoa văn là 100.000 đồng cho một bảng. Hỏi chi phí thấp nhất cho việc hoàn tất hoa văn trên pano sẽ là bao nhiêu (làm tròn đến hàng nghìn)? A. 615.000 (đồng). B. 450.000 (đồng). C. 451.000 (đồng). D. 616.000 (đồng). Lời giải Chọn C. Chọn hệ trục toạ độ như hình vẽ. Khi đó ta xác định được phương trình của parabol: . Để chi phí cho việc dán hoa văn trên pano là thấp nhất thì cần diện tích dán hoa văn là nhỏ nhất, do đó diện tích hình chữ nhật dùng để dán ảnh là lớn nhất. Gọi độ dài đoạn . Do điểm thuộc parabol và có hoành độ là . Vậy , với . Xét , với ta có . Dựa vào BBT ta có . Áp dụng công thức tính diện tích của parabol ta có . Suy ra diện tích dán hoa là . Vậy chi phí thấp nhất cho việc dán hoa văn trên pano là: (đồng). [2H3-4] Một cốc nước có dạng hình trụ chiều cao là , đường kính đáy là , lượng nước ban đầu trong cốc cao . Thả vào cốc nước 5 viên bi hình cầu có cùng đường kính là . Hỏi sau khi thả 5 viên bi, mực nước trong cốc cách miệng cốc bao nhiêu ? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn C. Thể tích lượng nước có trong cốc là: . Tổng thể tích 5 viên bi được thả vào cốc là: . Tổng thể tích của nước và 5 viên bi là: cm. Vậy mực nước trong cốc cách miệng cốc cm. [2D2-1] Với các số thực dương , bất kì, . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. B. C. D. Lời giải Chọn A [2D2-2] Gọi , là nghiệm của phương trình . Tính giá trị của biểu thức . A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn B , đk: , khi đó p.trình tương đương với nên [2D2-3] Tìm số nghiệm của phương trình . A. 1. B. 2016. C. 2017. D. 0. Lời giải Chọn A Dễ thấy là một nghiệm của phương trình, vì Xét có hay đồng biến trên Và nghịch biến trên , nên phương trình có tối đa 1 nghiệm, và do đó là nghiệm duy nhất của p.trình đã cho. [2H2-3] Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông cân tại , , mặt bên là tam giác vuông cân tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy . Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . S A B C I A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn A Tam giác vuông cân tại và nên Gọi là trung điểm , do các tam giác lần lượt vuông tại và nên Vậy, là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . Vậy, bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là . [2D2-3] Cho là số nguyên dương, tìm sao cho A. 2017. B. 2019. C. 2016. D. 2018. Lời giải Chọn C Ta có: Theo đề ta có : , tương đương . [2D3-3] Cho hình thang cong giới hạn bởi các đường , , và trục hoành. Đường thẳng chia thành hai phần có diện tích là và như hình vẽ dưới đây. Tìm tất cả giá trị thực của để . A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn A. Ta có mà nên . [2H3-3] Trong không gian với hệ tọa độ , tìm tất cả các giá trị của tham số để phương trình là phương trình của một mặt cầu A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn C. Giả sử là là phương trình của mặt cầu thì có tâm và bán kính Suy ra : là mặt cầu . [2H3-3] Trong không gian với hệ tọa độ , cho điểm và đường thẳng . Tìm tọa độ hình chiếu của trên A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn C. Gọi là mặt phẳng đi qua và vuông góc . có véc-tơ pháp tuyến là Phương trình mặt phẳng : Ta có: là hình chiếu vuông góc của lên hay . . [2D4-3] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để số phức có phần thực dương A. B. C. D. Lời giải Chọn B. Số phức có phần thực dương [2H3-2] Trong không gian với hệ trục tọa độ cho điểm . Gọi , , lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm trên các trục , , . Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm . A. . B. . C. . D. . Lời giải Chọn C. Ta có là hình chiếu vuông góc của trên các trục , , . Suy ra phương trình mặt phẳng (theo đoạn chắn) .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc236-THI THU CUM 5 -HCM.doc
Tài liệu liên quan