Luận án Áp dụng kỹ thuật Datamining và thuật toán di truyền (GA) vào bài toán tối ưu hóa sắp xếp Container hàng hóa trên tàu

(Bản scan)

Luận án Áp dụng kỹ thuật Datamining và thuật toán di truyền (GA) vào bài toán tối ưu hóa sắp xếp Container hàng hóa trên tàu

Mục lục

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Áp dụng Datamining để rút ra các loại luật kết hợp hỗ trợ sắp xếp container trên tàu

Chương 3: Áp dụng luật kết hợp và phương pháp thuật giải di truyền (GA) để sắp xếp các container hỗ trợ sắp xếp container trên tàu

pdf18 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2820 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Áp dụng kỹ thuật Datamining và thuật toán di truyền (GA) vào bài toán tối ưu hóa sắp xếp Container hàng hóa trên tàu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf2.pdf
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf3.pdf
  • pdf4.pdf
  • pdf5.pdf
  • pdf6.pdf