Luận án Bước đầu thiết lập qui trình thử nghiệm ames để phát hiện độc chất gây đột biến

(Bản scan)

Luận án Bước đầu thiết lập qui trình thử nghiệm ames để phát hiện độc chất gây đột biến

Mục lục

Phần 1: Mở đầu

Phần 2: Tổng quan tài liệu

Phần 3: Vật liệu, phương pháp

Phần 4: Kết quả, biện luận

Phần 5: Kết luận, đề nghị

pdf4 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1663 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Bước đầu thiết lập qui trình thử nghiệm ames để phát hiện độc chất gây đột biến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF