Luận văn Khảo sát điều chế cetaxim và chuyển vị beckmann của một số ceton trong điều kiện hóa học xanh

(Bản scan)

Luận văn Khảo sát điều chế cetaxim và chuyển vị beckmann của một số ceton trong điều kiện hóa học xanh

Mục lục

Mở đầu

Phần 1: Tổng quan

1. Giới thiệu về hợp chất oxim và phản ứng điều chế

2. Giới thiệu về phản ứng chuyển vị beckmann

3. GIới thiệu hợp chất oxim

4. Giới thiệu hợp chất amia

5.Giới thiệu về bentonit

6. Giới thiệu về vi sóng

7. Giới thiệu siêu âm

Phần 2: Nghiên cứu

1. Tổng hợp oxim

2. Khảo sat phản ứng chuyển vị Beckmann

Phần 3: Thực nghiệm

1. Hóa chất và thiết bị

2. Khảo sát điều chế một số cetoxim từ ceton

3. Khảo sát phản ứng chuyện beckmann

Phần 4: Kết luận

 

pdf30 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1825 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát điều chế cetaxim và chuyển vị beckmann của một số ceton trong điều kiện hóa học xanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Tài liệu liên quan