Luận án Các tính chất truyền dẫn điện của một số cấu trúc nano graphene

Mở đầu

1

1 Các tính chất điện tử của graphene 7

1.1 Cấu trúc tinh thể và cấu trúc vùng của graphene 7

1.2 Tính chirality 11

1.3 Hiện tượng chui ngầm Klein 13

1.4 Hiệu ứng Hall lượng từ dị thường 15

1.5 Chuyển tiếp lường cực graphene 19

1.6 Chấm lượng tử graphene 24

1.7 Giam cầm hạt tải trong graphene sử dụng từ trường 27

2 Các phương pháp tính toán 31

2.1 Phương pháp ma trận truyền qua 31

2.2 Phương pháp tính dòng, độ dần, shot noise và hệ số Fano . . 35

3 Chuyển tiếp n-p-n graphene với rào thế dạng Gauss 41

3.1 Mô hình chuyển tiếp n-p-n 42

3.2 Hiệu ứng chui ngầm Klein và hiệu ứng giao thoa 46

3.3 Diện trở 52

3.4 Dòng và shot noise 55

 

pdf136 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 03/03/2022 | Lượt xem: 308 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các tính chất truyền dẫn điện của một số cấu trúc nano graphene, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_cac_tinh_chat_truyen_dan_dien_cua_mot_so_cau_truc_na.pdf
Tài liệu liên quan