Luận án Chỉ số chính quy ủa tập điểm béo trong không gian xạ ảnh

MỘT SỐ KÝ HIỆU THƯỜNG DÙNG TRONG LUẬN ÁN

MỠ DẦU 2

1 Kiến thức cơ sở 11

1.1 Chỉ số chính quy của một tập điểm béo 11

1.2 Một số kết quả cần dùng 15

1.3 Kết luận chương 1 18

2 Chì số chính quy của tập S điểm béo không nằm trên một (r-1)-

phẵng với s < r + 3 19

2.1 Chỉ số chính quy cùa tập s diem béo ở vị trí tổng quát nằm

trẽn một r-phẳng với s < r 4- 3 20

2.2 Chi số chính quy của s diem béo đồng bội không nằm trẽn một

(r — l)«phẳng với 3 < r + 3 23

2.3 Kết luận chương 2 38

3 Chặn trẽn Scgrc cho chi số chính quy của tập s điểm kép trong

P” với 2n + 1 < s < 2n + 2 39

3.1 Chặn trẽn Segre cho chí số chính quy của tập 2n + 1 điểm kép sao cho không có n +1 điểm nằm trẽn một (n —2)-phẳng trong

P" 40

3.2 Chặn trẽn Segre cho chì số chính quy của tập 2n + 2 diem kép không suy biến và không có n + 1 diem nằm trẽn một

(n — 2)-phẳng trong P" 54

3.3 Kết luận chương 3 65

KẾT LUẬN CỦA LUẬN ÁN 66

DANH MỤC CÕNG TRÌNH 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

 

pdf75 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Chỉ số chính quy ủa tập điểm béo trong không gian xạ ảnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_chi_so_chinh_quy_ua_tap_diem_beo_trong_khong_gian_xa.pdf
Tài liệu liên quan