Luận án Một số kiểu hàm lỗi và bất đẳng thức tích phân liên quan

Lời cam đoan

Lời cảm ơn i

Danh mục các kí hiệu iv

Mở đầu 1

Chương 1. Các bất đẳng thức kiểu Fẹjér cho hàm lồi theo cặp tựa

trung bình số học và áp dụng 9

1.1 Dặt ván đề 9

1.2 Các bắt đẳng thức kiểu Fejér cho các hàm 13

1.3 Áp dụng vào các bát đẳng thức liên quan đến hàm Gamma và các

trung bình đặc biệt 33

Chương 2. Bắt đẳng thức kiểu Jensen và áp dụng 38

2.1 Bát đẳng thức kiểu Jensen dạng tích phản 38

2.2 Bát đẳng thức kiểu Jensen dạng dãy 45

2.3 Ãp dụng 50

2.3.1 Áp dụng cùa bất đãng thức kiểu Jensen dạng tích phản . . 50

2.3.2 Áp dụng cùa bắt dâng thức kiểu Jensen dạng dãy . 53

 

pdf119 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Một số kiểu hàm lỗi và bất đẳng thức tích phân liên quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_mot_so_kieu_ham_loi_va_bat_dang_thuc_tich_phan_lien.pdf
Tài liệu liên quan