Luận án Một số vấn đề của lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng cho đa thức vi phân

Mục lục

Mở đầu 1

1 Không điểm của các đa thức vi phân của hàm phân hình 7

1.1 Một số kiến thức chuẩn bị .

1.1.1 Lý thuyết Nevanlinna cổ điển . ĩ

1.1.2 Một số kết quả của VYamanoi. 12

1.2 Ước lượng không điểm của đa thức vi phân của hàm phân hình . 15

13 Kết luận.

2 Phân bố giá trị của đa thức vi phân của hàm phân hình 22

2.1 Quan hệ số khuyết của đa thức vi phân của hàm phân hình . 23

2.2 Mở rộng của giả thuyết Hayman cho một số dạng đa thức vi phân. 26

2.3 Rết luận. . .

3 Tính duy nhất của các hàm phân hình trong trường hợp các đa

thức vi phân chung một hàm nhỏ 39

3.1 Các hàm phân hình chung một hàm nhỏ . 39

3.2 Các đa thức vi phân của các hàm phân hình chung một hàm nhỏ . 52

33 Kết luận.

Kết luận của luận án T5

Tài liệu tham khảo 79

pdf88 trang | Chia sẻ: minhanh6 | Ngày: 13/05/2023 | Lượt xem: 636 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Một số vấn đề của lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng cho đa thức vi phân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_mot_so_van_de_cua_ly_thuyet_nevanlinna_va_ung_dung_c.pdf
  • pdfCongtrinh1_NguyenVietPhuong.pdf
  • pdfCongtrinh2_NguyenVietPhuong.pdf
  • pdfCongtrinh3_NguyenVietPhuong.pdf
  • pdfCongtrinh4_NguyenVietPhuong.pdf
  • pdfCongtrinh5_NguyenVietPhuong.pdf
  • pdfQD95_thanhlaphoidongdanhgialuanantiensicapPhong_NguyenVietPhuong.pdf
  • pdfTomtatluanansaucapPhong_NguyenVietPhuong.pdf
  • docTomtatthongtinketquamoi_TiengAnh.doc
  • docTomtatthongtinketquamoi_TiengViet.doc
Tài liệu liên quan