Luận án Nghiên cứu đặc điểm hình thái và một số chuỗi xung đặc biệt trên cộng hưởng từ não ở bệnh nhân Alzheimer

Trong những năm gần đây các tác giả nghiên cứu về cộng hưởng từ khuếch tán (CHTKT) để đánh giá sự tổn thương của chất trắng, chất xám trong chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt với các bệnh lý của não. Hệ số khuếch tán biểu kiển trung bình là một yếu tố tiên đoán nhạy cảm về sự tiến triển bệnh Alzheimer trên lâm sàng. Những phát triển trong công nghệ CHTKT đang cung cấp một cái nhìn mới về cả cơ chế sinh học thần kinh của lão hóa của chất trắng, chất xám và sự đóng góp tiềm năng của CHTKT trong việc chẩn đoán sớm bệnh Alzheimer.

Đánh giá độ chính xác của CHTKT các tác giả thường kết hợp với các chẩn đoán khác như: đo Dịch não tủy bao gồm protein Tau, peptit amyloid beta hoặc protein sợi thần kinh, đánh giá gen tiền alen Apo lipoprotein E epsilon 4, gen tiền thân amyloid hoặc TREM2, đánh giá cùng Test MMSE hoặc kết hợp cùng với một kỹ thuật chụp cộng hưởng từ khác.

Hình ảnh cộng hưởng từ khuếch tán (CHTKT) là một công nghệ hình ảnh dựa trên hình ảnh gia tốc khuếch tán cộng hưởng từ, có thể thực hiện phân tích định lượng tinh dị hướng của các phân tử nước theo các hướng khác nhau, để quan sát cấu trúc vi mô của mô một cách không xâm lấn. Vì vậy, hình ảnh khuếch tán có thể cung cấp thông tin về hướng sợi, tổn thương của

sợi và tinh thẩm màng mà không thể thu được từ CHT thông thưởng. Hình ảnh cộng hưởng từ khuếch tán cho phép lập bản đồ các thay đổi vì cấu trúc của Vật chất trắng trong quá trình phát triển, lão hóa và rối loạn thần kinh, Từ đó có thể suy ra độ khuếch tán trung bình (DM) và dị hướng phân đoạn (FA) là những thước đo mạnh mẽ nhất về dị hướng đo lường độ lệch so với khuếch tán đẳng hướng.

 

pdf198 trang | Chia sẻ: thanhtam3 | Ngày: 31/01/2023 | Lượt xem: 474 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu đặc điểm hình thái và một số chuỗi xung đặc biệt trên cộng hưởng từ não ở bệnh nhân Alzheimer, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_nghien_cuu_dac_diem_hinh_thai_va_mot_so_chuoi_xung_d.pdf
  • pdf1. TOM TAT LUAN AN (TIENG VIET).pdf
  • pdf2. TOM TAT LUAN AN (TIENG ANH).pdf
Tài liệu liên quan