Luận án Nghiên cứu độ bền môi trường của các màng sơn phủ trên cơ sở flopolyme và polyuretan trong điều kiện nhiệt đới

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

Chương 2: Thực nghiệm

Chương 3: Môi trường nhiệt đới

Chương 4: Độ bền thời tiết màng sơn

Chương 5: Độ bền của màng sơn trong môi trường ăn mòn

Chương 6: Bảo vệ bổ sung màng sơn

 

 

pdf34 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1596 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu độ bền môi trường của các màng sơn phủ trên cơ sở flopolyme và polyuretan trong điều kiện nhiệt đới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf4.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf11.pdf
 • pdf12.pdf
 • pdf13.pdf
Tài liệu liên quan