Luận văn Nghiên cứu tổng hợp Copolyacrylamit (aPAM) và khảo sá ứng dụng trong chống xói mòn đất nông nghiệp

(Bản scan)

Luận văn Nghiên cứu tổng hợp Copolyacrylamit (aPAM) và khảo sá ứng dụng trong chống xói mòn đất nông nghiệp

Mục lục

Lời mở đầu

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Thực nghiệm

Chương 3: Kết luận và biện luận

Chương 4: Kết luận

 

pdf27 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1496 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu tổng hợp Copolyacrylamit (aPAM) và khảo sá ứng dụng trong chống xói mòn đất nông nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Tài liệu liên quan