Luận án Nghiên cứu phản ứng Ferit hóa bằng phương pháp gốm kết hợp với hiệu ứng phân hủy nhiệt đối với hệ Fe(III) và các kim loại hóa trị hai

(Bản scan)

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Thực nghiệm

Chương 3: Kết quả và biện luận

Chương 4: Kết luận

Tài liệu tham khảo

pdf26 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1447 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu phản ứng Ferit hóa bằng phương pháp gốm kết hợp với hiệu ứng phân hủy nhiệt đối với hệ Fe(III) và các kim loại hóa trị hai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
Tài liệu liên quan