Luận văn Sử dụng 17 anpha, 20 beta-Dihydroxy-4-pregnen-3- one kích thích sinh sản tạo nhân các tra Pangasius hipophthalmus (Sauvage 1987) trong liều quyết định

(Bản scan)

Luận văn Sử dụng 17 anpha, 20 beta-Dihydroxy-4-pregnen-3- one kích thích sinh sản tạo nhân các tra Pangasius hipophthalmus (Sauvage 1987) trong liều quyết định

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Tư liệu và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả và thảo luận

Kết luận và kiến nghị

pdf12 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1560 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Sử dụng 17 anpha, 20 beta-Dihydroxy-4-pregnen-3- one kích thích sinh sản tạo nhân các tra Pangasius hipophthalmus (Sauvage 1987) trong liều quyết định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Tài liệu liên quan