Luận án Nghiên cứu sử dụng nước mắm làm nguồn đạm hữu cơ trong lên men công nghiệp glutamic acid

(Bản scan)

Luận án Nghiên cứu sử dụng nước mắm làm nguồn đạm hữu cơ trong lên men công nghiệp glutamic acid

Mục lục

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu - phương pháp

Chương 3: Kết quả - biện luận

Chương 4: Kết luận - đề nghị

pdf30 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1617 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu sử dụng nước mắm làm nguồn đạm hữu cơ trong lên men công nghiệp glutamic acid, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Tài liệu liên quan