Luận văn Nghiên cứu xúc tác Cr2O3 để xử lý nước nhiễm Fe(II) bằng phương pháp oxi hóa oxygen không khí

(Bản scan)

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Thực nghiệm

Chương 3: kết quả và biện luận

Chương 4: Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

pdf33 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1543 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu xúc tác Cr2O3 để xử lý nước nhiễm Fe(II) bằng phương pháp oxi hóa oxygen không khí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf6.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Tài liệu liên quan