Luận án Nuôi cấy in vitro mô lớp mỏng bằng tế bào lá Saintpaulia ionantha H. wendL., để thăm dò sự chuyển gen bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

(Bản scan)

Luận án Nuôi cấy in vitro mô lớp mỏng bằng tế bào lá Saintpaulia ionantha H. wendL., để thăm dò sự chuyển gen bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens

Mục lục

Phần 1: Lời mở đầu

Phần 2: Tổng quan tài liệu

Phần 3: Vật liệu và phương pháp

Phần 4: Kết quả và thảo luận

Phần 5: Kết luận và đề nghị

 

pdf3 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1566 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Nuôi cấy in vitro mô lớp mỏng bằng tế bào lá Saintpaulia ionantha H. wendL., để thăm dò sự chuyển gen bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf4.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2_2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Tài liệu liên quan