Luận án Sự chuyển pha điện yếu trong mô hình zee - Babu và mô hình su(3)c x su(3)l x U(1)x x U(1)2n

Lời cảm ơn i

Lời cam đoan ii

Mục lục iii

Danh mục các kí hiệu, các chữ viết tát iii

Danh mục các bảng iv

Danh mục các hình vẽ, đồ thị V

MỞ ĐẦU 1

Chương 1. TỒNG QUAN 7

1.1. Mở đầu 7

1.2. Thế hiệu (lụng có đóng góp của trường vô hướng 7

1.3. Thế hiệu (lụng có đóng góp của trường vô hướng phức và boson chuẩn 15

1.4. Thế hiệu (lụng có đóng góp của trường fermion 15

1.5. Thế hiệu (lụng trong mô hình chuẩn 16

1.6. Chuyển pha điện yếu trong mô hình (huẩn 18

1.7. Kết luận 23

Chương 2. CHUYEN PHA ĐIỆN YẾư trong mô hình Zee-Babu 25

2.1. Mở (lầu 25

2.2. Giới thiệu về mô hình Zee-Babu 26

2.3. Thế hiệu (lụng trong mô hình Zee-Babu 27

2.3.1. Thế hiệu (lụng với chuẩn Landau 27

 

pdf118 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 05/03/2022 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Sự chuyển pha điện yếu trong mô hình zee - Babu và mô hình su(3)c x su(3)l x U(1)x x U(1)2n, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_su_chuyen_pha_dien_yeu_trong_mo_hinh_zee_babu_va_mo.pdf
Tài liệu liên quan