Luận án Thuật toán đồng bộ và giải mã dữ liệu trong máy thu TR-UWB tốc độ thấp

Tại máy thu. một chuỗi bit ngẫu nhiên được tạo ra để điều khiển chuỗi xung Gaussian hình thành nên tín hiệu truyền đi. Tín hiệu này được gửi qua khối kênh truyền chứa mô hình kênh CM1 và nhiễu Gauss trắng cộng. Đến máy thu, tín hiệu được nhãn với bản trễ D của chính nó. Trong trường hợp đã đồng bộ, tín hiệu được đưa qua khối Result and Calculate Error để thực hiện các tác vụ: lấy mẫu, giải điều chế tín hiệu và tính toán tì lệ lỗi bit (BER) (Hình 2.4).

Với trường hợp tín hiệu nhận được chưa đồng bộ, tức tín hiệu đến máy thu tại một vị trí bất kì trong khung dư liệu, máy thu cần thực hiện thao tác đồng bộ trước khi giải mã tín hiệu. Sau khi qua bộ nhãn tương quan, tín hiệu được đưa tới bộ xử lý băng gốc gồm hai phần datapath và controller như Hình 2.5.

 

pdf134 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 415 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Thuật toán đồng bộ và giải mã dữ liệu trong máy thu TR-UWB tốc độ thấp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftv_thuat_toan_dong_bo_va_giai_ma_du_lieu_trong_may_thu_ir_uwb_toc_do_thap_9918_1917296.pdf
Tài liệu liên quan