Luận án Tổng hợp Hypericin và khảo sát các giá trị pKa bằng phương pháp phổ hấp thu UV - VIS

(Bản scan)

Luận án Tổng hợp Hypericin và khảo sát các giá trị pKa bằng phương pháp phổ hấp thu UV - VIS

Mục lục

1. Lời nói đầu

2. Phần tổng quan

2.1. Giới thiệu về Hypericin

2.2. Một số phương pháp tổng hợp Hypericin

2.3. Tổng hợp một số dẫn xuất của Hypericin

2.4. phổ tử ngoại khả kiến

2.5 Xác định pKa bằng phương pháp phổ UV - VIS

3. Phần thực nghiệm

3.1. Hóa chất và thiết bị

3.2 Tổng hợp Hypericin

3.3 Tổng hợp các dẫn xuất của Hypericin

3.4 Xác định pKa bằng phương pháp phổ UV - VIS

4. Kết quả và biện luận

5. Kết luận

pdf21 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1679 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tổng hợp Hypericin và khảo sát các giá trị pKa bằng phương pháp phổ hấp thu UV - VIS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Tài liệu liên quan