Luận án Tổng hợp và chuyển hóa một số xeton α, β - Không no chứa vòng benzopiron

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Thực nghiệm

Chương 3: Tổng hợp và xác định cấu tạo chất đầu axetylbenzopizon

Kết luận

pdf163 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1736 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tổng hợp và chuyển hóa một số xeton α, β - Không no chứa vòng benzopiron, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTổng hợp và chuyển hóa một số xeton α, β - không no chứa vòng benzopiron.pdf
Tài liệu liên quan