Luận án Xây dựng giao diện lập trình OCI

Phương pháp ánh xạ các kiểu OCI

Oracle có một số hổ trợ khi ánh xạ các kiểu được định nghĩa trước :

- Thực tế các kliểu dữ liệu như OCINumber là không trong suốt đối với ứng dụng của client , có một tập các hàm được định nghĩa trước để thao tác dữ liệu . Điều này cho phép mô tả bên trong thay đổi để tương thích với các nâng cấp trong tương lai .

- Việc thực thi là không thay đổi đối với các định hướng đối tuợng chuẩn mà các class che giấu và chỉ khi có hoạt động yêun cầu mới được phô bày .

- Việc thực thi như vậy có một số thuận lợi cho lập trình viên .Một chương trình C có các biền của Oracle thì không mất tính chính xác . Để làm điều này trong Oracle7 dùng phát biểu "SELECT FROMDUAL" còn trong Oracle8 sử dụng hàm OCINumber*() .

 

doc105 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1649 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Xây dựng giao diện lập trình OCI, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng giao diện lập trình OCI.doc
Tài liệu liên quan