Luận văn Ảnh hưởng của phân bón đến hiệu quả cố định đạm của Rhizobium ở cây đậu nành trồng trên đất đỏ và đất xám miền Đông Nam Bộ

(Bản scan)

Luận văn Ảnh hưởng của phân bón đến hiệu quả cố định đạm của Rhizobium ở cây đậu nành trồng trên đất đỏ và đất xám miền Đông Nam Bộ

Mục lục

Chương 1: Dẫn nhập

1. Đặt vấn đề

2. Tổng quan tài liệu

3. Mục tiêu đề tài

Chương 2: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

1. Phương pháp nghiên cứu

2. Vật liệu nghiên cứu

Chương 3: Kết quả

1. Sự hình thành nốt sần

2. Sự tích lũy đạm

3. Sự tích lũy chất khô

Chương 4: Kết luận

pdf25 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1729 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ảnh hưởng của phân bón đến hiệu quả cố định đạm của Rhizobium ở cây đậu nành trồng trên đất đỏ và đất xám miền Đông Nam Bộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2_2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
Tài liệu liên quan