Luận án Phát triển phương pháp giải bài toán thuận hai và ba chiều nhằm phục vụ cho việc phân tích số liệu đo sâu điện trên môi trường địa chất phức tạp

(Bản scan)

Mục lục

Chương 1: Các bài toán thuận và ngược đối với đo sâu điện dòng không đổi

Chương 2: Giải bài toán thuận đo sâu điện trên môi trường bất đồng nhất hai chiều nhờ phương pháp phương trình tích phân

Chương 3: Giải bài toán thuận đo sâu điện trên môi trường ba chiều nhờ phương pháp phương trình tích phân và sai phân hữu hạn

Chương 4: ứng dụng các phần mềm đã xây dựng để nghiên cứu đo sâu điện trên các mô hình địa chất phức tạp

 

pdf25 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1586 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phát triển phương pháp giải bài toán thuận hai và ba chiều nhằm phục vụ cho việc phân tích số liệu đo sâu điện trên môi trường địa chất phức tạp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3.pdf
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf2.pdf
  • pdf4.pdf
  • pdf5.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf7.pdf
  • pdf8.pdf
  • pdf9.pdf
Tài liệu liên quan