Luận văn Ảnh hưởng của sân golf đến môi trường sinh thái và xã hội

(Bản scan)

Luận văn Ảnh hưởng của sân golf đến môi trường sinh thái và xã hội

Mục lục

Phần Mở đầu

Phần nội dung

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: So sánh sự khác biệt giữa 1 sân golf và 1 vùng xanh thiên nhiên

Chương 3: Phân tích các tác hại của sân golf

Chương 4: Các sân golf tại Việt Nam

Chương 5: Các biện pháp hạn chế tác hại cho môi trường

Chương 6: Hoạt động và hiệu quả của các tổ chức quốc tế về bảo vệ môi trường

Phần kết luận

pdf73 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1883 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ảnh hưởng của sân golf đến môi trường sinh thái và xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf5.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
Tài liệu liên quan