Luận văn Tìm hiều thành phần hóa học của cây rau tàu bay Gynura Crepidioides Benth., họ Cúc (Asteraceae)

(Bản scan)

Mục lục

1. Phần tổng quan

2. Khảo sát nguyên liệu

3. Phần thực nghiệm

4. Phần kết luân

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

pdf33 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1602 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiều thành phần hóa học của cây rau tàu bay Gynura Crepidioides Benth., họ Cúc (Asteraceae), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • pdf9.PDF
Tài liệu liên quan