Luận văn Bài toán đổi tiền của frobenius

MỞ ĐẦU 1

1 Bài toán đối tiền của Frobenius 3

1.1 Hàm sinh 3

1.2 Hai hệ đồng xu 6

1.3 Phân thức đơn giản và cõng thức Frobenius 17

1.4 Kết quả của Sylvester 22

1.5 Số Frobenius cho hai đồng xu 25

1.6 Định lý của Sylvester 29

2 Một số vấn đề mở rộng 33

2.1 Ba đồng xu và nhiều đồng xu 33

2.2 Số Frobenius cho các tập đặc biệt 39

2.2.1 Số Frobenius cho cấp số cộng 39

2.2.2 Số Frobenius cho cấp số nhân 40

2.3 Một số ví dụ 42

Kết luận 45

Tài liệu tham khảo

46

 

pdf49 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Bài toán đổi tiền của frobenius, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_bai_toan_doi_tien_cua_frobenius.pdf
Tài liệu liên quan