Luận văn Bất đẳng thức Hàjek - Rènyi trên không gian Banach và ứng dụng

(Bản scan)

Luận văn Bất đẳng thức Hàjek - Rènyi trên không gian Banach và ứng dụng

Mục lục

Lời nói đầu

Chương 1: Kiến thức cơ sở

Chương 2: Bất đẳng thức Hàjek - Rènyi trên không gian Banach và ứng dụng

Kết luận

pdf33 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1435 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Bất đẳng thức Hàjek - Rènyi trên không gian Banach và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf1270.pdf
Tài liệu liên quan