Luận văn Bất phương trình hàm sinh bởi các đại lượng trung bình bậc tùy ý và các dạng toán liên quan

Mở đầu 1

Chương 1. Phương trình liàin chuyển tiếp các đại lượng trung bình 3

1.1 Một số tính chất của tập hợp và các hàm số sơ cấp 3

1.2 Hàm chuyển tiếp từ đại lượng trung binh cộng 8

1.3 Nhận xét về lớp hàm chuyển tiếp từ cốc đại lượng trung

bình khóc 11

1.4 Phương trình hàm Lobachevsky 17

1.5 Mối liên hệ gi lìa phương trình hàm Lobaslievsky và phương

trình hàm cổ điển 23

Chương 2. Bất phương trình hàm sinh bữi các đại lượng trung bình 33

2.1 Bất phương trình hàm chuyển tiếp từ trung bình cộng . 34

2.2 Bất phương trình hàm chuyển tiếp từ trung bình nhăn . 37

2.3 Bất phương trình hàm dniyển tiếp từ các đại lượng trung

bình điều hòa 40

2.4 Bất phương trình hàm chuyển tiếp từ trung binh bậc hai . . 45

2.5 Bất phương trình hàm dniyển tiếp từ các đại lượng trung

bình bậc tùy ý 48

Chương 3. Một số phương pháp giải phương trình, bất phương trình hàm qua các kỳ thi Olympic 51

3.1 Phương pháp thế 51

3.2 Phương pháp sử dụng toàn ánh 56

 

pdf81 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 28/02/2022 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Bất phương trình hàm sinh bởi các đại lượng trung bình bậc tùy ý và các dạng toán liên quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_bat_phuong_trinh_ham_sinh_boi_cac_dai_luong_trung_b.pdf
Tài liệu liên quan