Luận văn Các metric vi phân kobayashi, caratheodory và sibony

Lời cam đoan

Lời cảm ơn ii

Mục lục ii

Mở đầu 1

1 Kiến thức chuẩn bị 2

1.1 Giả khoảng cách Kobayashi trẽn không gian phức 2

1.2 Giả khoảng cách Carat heodory 10

1.3 Không gian phức hyperbolic 11

1.4 Hàm đa điều hòa dưới 13

2 Các metric vi phân Kobayashi, Caratheodory và Sibony 15

2.1 Metric vi phân Kobayashi 15

2.2 Metric vi phân Caratheodory 26

2.3 Metric vi phân Sibony 31

2.4 Mối quan hệ giữa các metric vi phân Kobayashi. Caratheodory

và Sibony 38

 

pdf57 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Các metric vi phân kobayashi, caratheodory và sibony, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_cac_metric_vi_phan_kobayashi_caratheodory_va_sibony.pdf
Tài liệu liên quan