Luận văn Các tập nửa mở mờ và các tập fc-compact mờ

(Bản scan)

Chương 2: Các tập fc-compact

2.1.1. Định nghĩa

Cho A là tập mờ của không gian tôpô mờ (X,T). Khi đó

a. Nửa bao đóng mờ của A là giao tất cả các tập đóng mờ chứa A. Ký hiệu SclA

d. Nửa phần trong mở của A là hợp tất cả các tập nửa mở mờ trong A. Ký hiệu SintA

 

pdf31 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1345 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Các tập nửa mở mờ và các tập fc-compact mờ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf297.pdf
Tài liệu liên quan