Luận văn Các tập w-Đóng suy rộng chính quy và tập w-nửa đóng suy rộng chính quy

(Bản scan)

Luận văn Các tập w-đóng suy rộng chính quy và tập w-nửa đóng suy rộng chính quy

Mục lục

Lời nói đầu

Chương 1: Các tập w-đóng suy rộng chính quy

Chương 2: Các tập w-nửa đóng suy rộng chính quy

Kết luận

pdf34 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1363 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Các tập w-Đóng suy rộng chính quy và tập w-nửa đóng suy rộng chính quy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf215.pdf
Tài liệu liên quan