Luận văn Xây dựng phần mềm thiết kế trình tự protein và ứng dụng cải thiện tính bền protein hG-CSF in silico

(Bản scan)

Xây dựng phần mềm thiết kế trình tự protein và ứng dụng cải thiện tính bền protein hG-CSF in silico

Mục lục

Chương 1: Tổng quan tài liệu

Chương 2: Vật liệu và phương pháp

Chương 3: Kết quả và biện luận

Chương 4: Kết luận và đề nghị

pdf36 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1760 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng phần mềm thiết kế trình tự protein và ứng dụng cải thiện tính bền protein hG-CSF in silico, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF